Kehittäminen

meijeriputket_lev708pix

Luomuinstituutin kehittämistoiminta perustuu tutkimukseen, tutkimustiedon välittämiseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen. Kehittämishankkeita tehdään yhteistyössä elinkeinon harjoittajien ja muiden luomualan toimijoiden kanssa. Kehittämishankkeissa pyritään elintarvikeketjussa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja alan yritystoiminnan kehittämiseen. Tässä työssä käytetään hyväksi tutkimustietoa ja sitä sovelletaan käytäntöön.

Etelä-Savon luomuliha- ja kasvisketjuhanke

Luomuliha – ja kasvisketjuhankkeen tavoitteena on kehittää maakuntaan toimivat luomukasvis- ja luomulihaketjut maakunnan elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden vahvistamiseksi. Hankkeessa tunnistetaan luomuketjun toimintaa estäviä tekijöitä tavoitteena poistaa niitä ruokaketjun toimijoiden välistä yhteistyötä vahvistamalla.

Living lab -tilavierailumalli

Living Lab-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda  toimiva kuluttajien luomutietämystä vahvistava luomutilavierailukonsepti. Luomutiloilla on tarkoitus opettaa sekä tuottajan esittämänä että opastintaulujen ja esitteiden avulla luomutuotannon perusperiaatteet ottaen huomioon myös kuluttajien tarpeet (esim. tieto turvallisuudesta ja eettisyydestä). Kohteet valitaan niin, että ne kattavat hyvin niin kotieläintuotannon kuin peltokasvituotannon.

Living Lab on osa Luomuinstituutin vakiinnuttaminen -hanketta, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Luomuinstituutin muita kehittämishankkeita

Luomutietopankki ja Luomutietoverkko

Kehittämishankkeissa tuotetaan luomualalle käytännönläheistä tietoa ja oppimateriaaleja. Niitä Luomuinstituutti julkaisee Luomutietopankin kautta. Luomutietoverkko-hanke (2009-2011) puolestaan kehitti kestävän maatalouden ja erityisesti luomualan osaamista verkostojen, uusien viestintävälineiden ja toimintatapojen avulla. Hankkeessa tuotettiin laaja oppimateriaalikokonaisuus, joka on vapaasti saatavilla.