Reganold-www.jpg
NJF Seminar 495 Organics for tomorrow's food systems 19-21.6.2017

Luomu 2000-luvulla – osana ruokaturvallisuuden säilyttämistä

Professori John P. Reganoldilla on yli 30 vuoden ura tutkijana ja opettajana. Hän on verrannut erilaisia tuotantojärjestelmiä – luomu, IP-tuotanto ja tavanomainen – tuottavuuden, taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

Tuotantojärjestelmien kestävyyttä voi tutkia esimerkiksi vertaamalla niiden tuottavuutta, ympäristövaikutuksia, taloudellista kannattavuutta ja sosiaalista kestävyyttä. Näiden mittareiden valossa luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät näyttävät saavuttavan kestävyystavoitteet paremmin kuin vastaavat tavanomaiset tuotantojärjestelmät.

  • Pyrkimys saavuttaa kaikki neljä kestävyysnäkökulmaa kannustaa sekä tuottajia että tutkijoita innovoimaan, väittää Reganold.

Päättäjien on luotava otollinen ilmapiiri, jossa luonnonmukaiset ja muut innovatiiviset tuotantojärjestelmät voivat pyrkiä kohti aidosti kestävää tuotantotapaa. Tuotantojärjestelmien kehittyminen vaikuttaa maailman ruokaturvallisuuteen ja ekosysteemiin, eikä tehtävä ole helppo.

  • Luonnonmukainen tuotanto voisi ottaa isompaa roolia maailman ruokatuotannossa. Yksi tuotantojärjestelmä ei kuitenkaan yksin pysty turvallisesti ruokkimaan koko planeettaa, Reganold huomauttaa.

Vaikka luomusadot ovat yleensä pienempiä kuin tavanomaiset, luomuviljely on viimeaikaisten tutkimusten mukaan kannattavampaa ja ympäristöystävällisempää. Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka on vähintään yhtä ravinteikasta kuin tavanomaisesti tuotettu, eikä siinä ole torjunta-ainejäämiä.

Reganoldin mukaan globaalien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan tuotantojärjestelmä, joka yhdistää luonnonmukaiset ja muut innovatiiviset tuotantojärjestelmät. Tämä yksin ei riitä, vaan lisätoimia tarvitaan aina ruokahävikin pienentämisestä kulutustottumusten muuttamiseen.

  • Tarvitaan ohjauskeinoja, joiden avulla mahdollistetaan kestävien tuotantojärjestelmien kehittäminen, painottaa Reganold.

Professori John P. Reganold on yksi neljästä kansainvälisen luomukonferenssin pääpuhujasta. NJF-luomututkimuskonferenssi paneutui luomualan ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin 19.–21.6.2017. Neljän vuoden välein järjestettävä konferenssi kokosi Mikkelin yliopistokeskuksen kampukselle satakunta osallistujaa 13 eri maasta.