Luomu jalkautuu Etelä-Savossa

Hankkeen nimi: Luomuinstituutin jalkauttaminenEAKR_ja_Vipuvoimaa_EUlta_banneri
Hankkeen kesto: 1.1.2015–31.12.2016
Toteuttajat: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti/Luomuinstituutti (päätoteuttaja), Aalto yliopisto Pienryrityskeskus, Luonnonvarakeskus ja ProAgria Etelä-Savo
Hankebudjetti: 472 500 €

Rahoitus: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 60 %, toteuttajien omarahoitus, kunta- ja yritysrahoitus 40 %

Hankkeen tavoitteet

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen tavoitteena on lisätä luomuyritysten kilpailukykyä ja kasvattaa luomuliiketoimintaa sekä lisätä luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Hankkeessa toteutetaan neljä eri toimenpidekokonaisuutta:

1. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen (Markkinointitiimi)
2. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen (Yhteistyötiimi)
3. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen (Ruokatiimi)
4. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminen (Valikoimatiimi)

Hankkeen kohderyhmiä ovat ruokaketjun toimijat: alkutuotanto, pienjalostus, kauppa, ammattikeittiöt sekä kuluttajat.Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu tarkemmin hanketiivistelmässä, projektisuunnitelmassa ja hankkeen esittelykalvoissa.

Toimenpiteet neljässä tiimissä

Hankeosiot toteutetaan neljässä tiimissä: markkinointitiimi (hankeosio 1), yhteistyötiimi (hankeosio 2), ruokatiimi (hankeosio 3) ja valikoimatiimi (hankeosio 4).

Hanke koostuu neljästä toimenpideosiosta

Hanke koostuu neljästä toimenpideosiosta

Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentamiseksi hankkeessa selvitetään luomutuotevalikoiman puutteita, yritysten tuotekehitystarpeita ja toteutetaan luomutuotteiden tuotekehitystä ja koemarkkinointia. Uusia luomutuotteita testataan maakunnan ruokapalveluissa. Tavoitteena on, että hankkeen avulla eteläsavolaisten tuottajien ja jalostajien luomutuotevalikoima laajenee, jalostusaste nousee ja uusien luomutuotteiden tuominen markkinoille helpottuu. Uusien luomutuotteiden käyttöönotossa syntyy yhteistyötä ravintoloiden, kaupan ja julkisten ruokapalveluiden kanssa. Etelä-Savon julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa on käytössä maakunnassa tuotettuja luomuraaka-aineita ja julkisissa ruokapalveluissa hallitaan alueella tuotettujen luomutuotteiden hankinnan kilpailutus.

Luomualan yrittäjien yhteistyötä vahvistetaan tuotanto- ja logistiikkayhteistyön sekä tuottajarengaskokeilujen kautta.

Julkisten ja yksityisten ruokapalveluen luomuistamiseksi tehdään yllä mainittujen toimenpiteiden lisäksi ohjeistus luomutuotteiden kilpailutuksesta ja käyttöönotosta sekä tuetaan luomun käytön ja näkyvyyden lisäämistä ja Portaat luomuun -mallin käyttöön ottoa. Kuntapäättäjiä tiedotetaan luomuruoan aluetaloudellisista, kansanterveydellisistä sekä ympäristövaikutuksista.

Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistämiseksi toteutetaan markkinointikampanja, luomumyyntitapahtumia ja tuote-esittelytilaisuuksia kuluttajille markkinointimateriaaleja yhteismarkkinointiin sekä kehitetään luomutilavierailukonseptia ja tilojen tuotemyyntiä.

Hankekumppanit

Hankeessa on mukana 27 kumppania: alkutuottajia, jatkojalostajia, kauppoja, ravintoloita, OP Suur-Savo, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit.

Tutustu hankekumppaneihin

Hanketyöpajojen esitykset ja muut materiaalit hankekumppaneille

Lisätietoja hankkeesta

Hanke-esite (pdf)
Hanke-esittelykalvot (pdf)
Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen projektisuunnitelma (pdf)
Hanketiivistelmä Tuhat-tietokannassa

Yhteystiedot:

Birgitta Partanen,
projektipäällikkö, Markkinointitiimin pj. (Hankeosio 1)
birgitta.partanen (a) helsinki.fi, p. 044 538 2248

Sinikka Mynttinen, Yhteistyötiimin pj. (Hankeosio 2)
sinikka.mynttinen (a) aalto.fi, p. 050 4965227

Jaakko Nuutila, Ruokatiimin ja valikoimatiimin pj. (Hankeosiot 3 ja 4)
jaakko.nuutila (a) luke.fi, p. 045 650 4970

Kesko_logo_CMYK_matalares

 

 

K-citymarket LOWRES

 

OP_Suur-Savo_RGB_pysty