Helosurri_kuminalla_Marjaana_Toivonen.jpg
Luomutuotannolla on positiivinen vaikutus pölyttäjiin, kuten kuvan helosurriin. Kuva: Marjaana Toivonen.

Luomututkimuksen kevään webinaarisarja huipentuu 27.4. – aiheina lypsylehmien ravitsemus ja laidunnus

Luomuinstituutin webinaarisarjassa kuullaan luomututkimuksen ajankohtaisista aiheista, kun alan asiantuntijat esittelevät tutkimustaan. Aiheiden kirjo on jälleen laaja ja vaihtelee luomutuotannon monimuotoisuusvaikutuksista ja rikkakasvien torjunnasta luomuluonnontuotteisiin, luomualan tiedeviestintään sekä luomueläintuotannon kysymyksiin. Tervetuloa kuulolle!

Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Kaikkiin webinaareihin pääset samasta Zoom-linkistä. Lisäksi esitykset tallennetaan ja ovat saatavilla kahden viikon ajan verkossa.

Täältä löydät kevään viimeisen, 27.4. pidetyn laidunnus-aiheisen webinaarin tallenteen.

Ke 22.2.2023 klo 15–16

  • Luomutuotannon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen pohjoisessa maatalousympäristössä – Synteesiraportin tulosten esittelyä, Sari Iivonen, Luomuinstituutti/Luke
  • Tehoa juolavehnän torjuntaan, Pentti Ruuttunen, Luke

To 16.3.2023 klo 15-16webinaarin tallenne

  • Metsänomistajat luomuluonnontuotteiden tuottajina, Hanna Muttilainen, Luke
  • Luomualan tiedeviestinnästä, Anne Hytönen, Helsingin yliopisto

To 27.4.2023 klo 15-16 

  • Laidunnuksen vaikutus lypsylehmien hyvinvointiin, Lilli Frondelius, Luke
  • Tulevaisuuden kestävät karkearehuvalinnat, Tuomo Kokkonen, Helsingin yliopisto

Webinaari ke 22.2. klo 15-16

Luomutuotannon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen pohjoisessa maatalousympäristössä – Synteesiraportin tulosten esittelyä, Sari Iivonen, Luomuinstituutti/Luke

Sari Iivonen toimii Luomuinstituutin johtajana ja on koordinoinut luomutuotannon monimuotoisuusvaikutuksia pohjoisilla maatalousalueilla tarkastelevan synteesirapotin kirjoitustyötä. Tammikuussa 2023 julkaistussa synteesiraportissa on tarkasteltu luomutuotannon vaikutuksia maan päällä ja maaperässä elävien luonnonvaraisten eliöiden menestymiseen Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden voimin. Esityksessä käydään läpi nykyinen tutkimukseen perustuva ymmärrys aihepiiristä ja esitetään keinoja, joiden avulla luomutilatkin voisivat tukea eri eliölajien menestymistä maatalousympäristössä.

Tehoa juolavehnän torjuntaan, Pentti Ruuttunen, Luke

Pentti Ruuttunen työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksessa Jokioisissa. Pitkällä urallaan hän on tutkinut pääasiassa rikkakasveja ja niiden torjuntaa pelto- ja puutarhakasveilla sekä kemiallisin että kemikaalittomin menetelmin. Tällä hetkellä hän vetää MMM/Makeran rahoittamaa JUOTVAI-hanketta (2021–2023), jossa tutkitaan juolavehnän ja öljykasvien tuhoeläinten vaihtoehtoisia hallintakeinoja. Tässä webinaarissa hän esittelee hankkeen juolavehnäkokeiden tuloksia. 

Webinaari to 16.3. klo 15-16

Metsänomistajat luomuluonnontuotteiden tuottajina, Hanna Muttilainen, Luke

Hanna Muttilainen työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksella ja tekee väitöskirjaa metsien käytön monipuolistamisesta Itä-Suomen yliopistoon. Hänen tutkimusalueensa käsittelee metsänomistajuutta, metsänomistajien näkemyksiä metsien monikäytöstä sekä luonnontuotealan arvoverkkoja ja liiketoimintapotentiaalia. Esityksessä käsitellään metsänomistajien näkemyksiä luonnontuotteiden tuottamisesta ja kiinnostusta metsien luomukeruualueiden sertifiointiin. 

Luomualan tiedeviestinnästä, Anne Hytönen, Helsingin yliopisto

Anne Hytönen työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän tehtävissä. Hän tekee tiedeviestinnän väitöskirjaa Helsingin yliopiston Valtiotieteelliseen tiedekuntaan ohjaajinaan professori Esa Väliverronen ja yliopistonlehtori Tuomo Mörä. Väitöstutkimuksen aiheena on luomualan tiedeviestintä Etelä-Savossa erityisesti tutkijoiden ja tuottajien näkökulmasta. Esityksessä kuullaan poimintoja alan tutkimuskirjallisuudesta sekä alustavia havaintoja haastatteluaineistosta. 

Webinaari to 27.4. klo 15-16

Laidunnuksen vaikutus lypsylehmien hyvinvointiin, Lilli Frondelius, Luke

Lilli Frondelius toimii Luonnonvarakeskus Maaningalla tuotantoeläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin tutkijana. Hän työskentelee pääasiassa nautojen hyvinvoinnin, sekä käyttäytymistä ja hyvinvointia mittaavan teknologian parissa. Hän tekee myös väitöskirjaa automaattisesta käyttäytymisen mittaamisesta lypsylehmien ontumiseen liittyen. Webinaarissa esiteltävässä GRAZE-WEL projektissa tutkitaan laiduntamisen vaikutusta lehmien hyvinvointiin ja laitumen kasvihuonekaasutaseeseen, sekä laiduntamisen vaikutusta robottilypsyyn.

Tulevaisuuden kestävät karkearehuvalinnat, Tuomo Kokkonen, Helsingin yliopisto

Tuomo Kokkonen toimii kotieläinfysiologian vanhempana yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston maataloustieteiden osastolla. Hänen tutkimuksensa keskittyy erityisesti lypsylehmien ravitsemukseen, mutta hän on tutkinut myös hevosten ja porojen ravitsemusta. Keskeisiä tutkimusalueita tällä hetkellä ovat lypsylehmien ummessaolokauden ja tuotoskauden alun ravitsemusfysiologinen tutkimus sekä ruokinnalliset mahdollisuudet vähentää lypsylehmien metaanipäästöjä. Webinaarissa hän esittelee tutkimustuloksia maissisäilörehusta lypsylehmien uutena karkearehuvaihtoehtona.