porkkanakirja.jpg

Luomututkimuksen webinaarit kevät 2022

Luomuinstituutti järjestää keväällä neljä webinaaria luomututkimuksen ajankohtaisista aiheista. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Webinaarisarja jatkuu syksyllä.

Kaikkiin webinaareihin pääset samasta Zoom-linkistä, lisäksi voit katsoa tallenteen kahden viikon ajan Luomuinstituutin verkkosivuilta.

Luomuinstituutin webinaarisarjan Zoom-linkki

 • to 3.3.2022 klo 15-16 
  • Food Innovation and Entrepreneurship at the Crossroad of Sustainability, Silvia Gaiani, Helsingin yliopisto, 
  • Onko luomu uudistavaa viljelyä? Heli Lehtinen, Helsingin yliopisto 
 • to 24.3.2022 klo 15-16 
  • Stakeholder and consumer views towards animal welfare-enhancing practices in organic pig and poultry production: insights from the PPILOW survey, Jarkko Niemi, Luke, 
  • FreeBirds – Free range use in organic poultry, Stefan Gunnarsson, SLU 
 • ke 20.4.2022 klo 15-16 
  • Viljelyjärjestelmän ja muiden tekijöiden vaikutuksista peltomaan pieneliöyhteisöihin, Krista Peltoniemi, Luke
  • Tavanomaisen – ja luomuviljelykierron pitkäaikaisvaikutuksen maan orgaanisen aineksen määrään ja laatuun eri maasyvyyksissä, Anna-Reetta Salonen, Helsingin yliopisto 
 • ke 11.5.2022 klo 15-16 
  • llmastohuoli luomuruokavalinnan taustalla – kuluttajien näkemyksiä, Jaana Sorvali, Luke
  • Luonnon monimuotoisuusvaikutuksen arvioiminen maataloustuotteiden elinkaariarvioinnissa, Merja Saarinen, Luke
  • Linkki webinaaritallenteeseen

Webinaari torstaina 3.3. klo 15-16 

Puheenjohtajana Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen

Food Innovation and Entrepreneurship at the Crossroad of Sustainability
Senior Researcher Silvia Gaiani, University of Helsinki  

Silvia Gaiani is a Senior Researcher at Ruralia Institute which is part of the Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki. She is leading a research on food, Innovation and entrepreneurship towards sustainable transitions. Before joining Ruralia she has worked as a consultant for FAO in Rome and WMO in Geneva. 

Onko luomu uudistavaa viljelyä?
Väitöskirjatutkija Heli Lehtinen, Helsingin yliopisto

Heli Lehtinen on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa. Hänen tieteenalansa on agroekologia, ja hän tarkastelee tutkimuksessaan luomutuotannon kehittämistä uudistavan maatalouden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten luomutuotannon viljelymenetelmien ympäristökestävyyttä voidaan entisestään parantaa. 

Webinaari torstaina 24.3. klo 15-16 

Puheenjohtajana Luomuinstituutin koordinaattori Anne Honkanen

Stakeholder and consumer views towards animal welfare-enhancing practices in organic pig and poultry production: insights from the PPILOW survey 
Tutkimusprofessori Jarkko Niemi, Luke

Jarkko Niemi is a research professor of economics of sustainable animal production at Natural Resources Institute Finland (Luke). His research focuses on economics of animal health and welfare and production practices, consumer acceptance of farming methods and adoption of new technologies in agriculture. Currently he is leading a work package in H2020 project PPILOW (Poultry and Pig Low-input and Organic production systems’ Welfare). 

FreeBirds – Free range use in organic poultry 
Associate Professor Stefan Gunnarsson, Sveriges lantbruksuniversitet SLU 

Dr Stefan Gunnarsson is Senior Lecturer in Sustainable animal production at SLU in Skara. He is Doctor of veterinary medicine, Associate professor and Diplomate of the European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine. He is preforming teaching and researching within the area of health and welfare of poultry, pigs, and other farm animals. Previously, he has been the Chairman of the scientific council of the Swedish Organic certification organisation KRAV 2013-2016, and is since 2016 the Chairman of the Working group on animal welfare in laying hens production systems at World organisation for Animal Health OIE. Furthermore, he is since 2019 a member of the Working group on animal welfare the Federation of Veterinarian in Europe (FVE). Furthermore, he has coordinated FreeBirds 2018-2021, and he will coordinate the new Horizon Europe project BROILERNET (4 yrs) with partners in 13 countries. 

Webinaari keskiviikkona 20.4. klo 15-16 

Puheenjohtajana Luomuinstituutin koordinaattori Kari Koppelmäki

Viljelyjärjestelmän ja muiden tekijöiden vaikutuksista peltomaan pieneliöyhteisöihin 
Erikoistutkija Krista Peltoniemi, Luke  

Krista Peltoniemi työskentelee erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksen Maaperäekosysteemit ryhmässä. Tutkimusalana on mikrobiekologia, joka pitää sisällään maaperämikrobien toiminnan ja monimuotoisuuden tutkimuksen erilaisista ympäristönäytteistä (turvemaat, metsät, pellot). Mikrobien tunnistamiseen käytetään DNA-pohjaisia menetelmiä. Viimeaikoina hän on tutkinut bakteerien ja sienten monimuotoisuutta luomuviljellyillä ja tavanomaisesti viljellyillä pelloilla. 

Tavanomaisen – ja luomuviljelykierron pitkäaikaisvaikutuksen maan orgaanisen aineksen määrään ja laatuun eri maasyvyyksissä 
Väitöskirjatutkija Anna-Reetta Salonen, HY

Anna-Reetta Salonen on väitöskirjatutkija Helsingin ja Wageningenin (Hollanti) yliopistoissa. Hän tarkastelee tutkimuksessaan maaperätekijöiden ja viljelytoimenpiteiden vaikutusta maan orgaanisen aineksen kokonaismäärään ja -laatuun. Esityksessään hän kertoo tavanomaisen – ja luomuviljelykierron pitkäaikaisvaikutuksista maan orgaaniseen ainekseen eri maasyvyyksissä. 

Webinaari ke 11.5. klo 15-16 

Puheenjohtajana Luomuinstituutin koordinaattori Kari Koppelmäki

llmastohuoli luomuruokavalinnan taustalla – kuluttajien näkemyksiä
Tutkija Jaana Sorvali, Luke 

Jaana Sorvali työskentelee Luonnonvarakeskuksen tutkijana. Hän tutkii ihmisten näkemyksiä erilaisista ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvistä asioista. Viime vuodet hän on keskittynyt erityisesti viljelijöiden näkemysten tutkimukseen, mutta nyt tutkimus on siirtynyt myös muiden kansalaisten näkemysten tutkimiseen. Sorvalia kiinnostaa erityisesti ilmastomyönteisen toiminnan taustalla vaikuttavat psykologiset tekijät, kuten arvot, uskomukset, tunteet sekä ihmisten erilaiset riskikäsitykset. Ilmastonmuutokseen liittyvät oikeudenmukaisuuskysymykset ovat nousseet keskiöön hänen uusimmissa tutkimushankkeissa. 

Luonnon monimuotoisuusvaikutuksen arvioiminen maataloustuotteiden elinkaariarvioinnissa 
Erikoistutkija Merja Saarinen, Luke

Merja Saarinen, MMT, on erikoistutkija Lukesta. Hänen tutkimusalaansa on ruoan elinkaaristen ympäristövaikutusten arviointi tuotteiden, aterioiden ja ruokavalioiden tasolla ja ottaen huomioon myös ravitsemusnäkökulmat. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt erityisesti arvioinnissa käytettävien menetelmien kehittämiseen. Luonnon monimuotoisuuden arviointitavan kehittäminen on yksi ajankohtaisista kehityskohteista.