Paikallista luomuruokaa kuluttajalle -julkaisu

Paikallista luomuruokaa kuluttajalle – ketjukokeiluja Etelä-Savossa -julkaisu  kertoo luomuliha- ja -kasvisketjujen kehittämisestä Etelä-Savossa vuoden 2014 aikana.

Paikallista luomuruokaa kuluttajalle -julkaisu

Kehittämiseen osallistui yli 37 yritystä ja 5 muuta toimijaa Etelä-Svosta: luomutuottajia, jalostajia, ammattikeittiöitä, kauppoja, neuvojia sekä tutkijoita yhteistyössä hankeryhmän kanssa ja maakunnan ulkopuolelta teurastamo ja lihanleikkaamo.

Hankkeen aluksi kartoitettiin Etelä-Savon luomukasvisten, -marjojen ja -lihan tuotantomääriä ja saatavuutta. Hankkeessa toteutettiin myös kysely ravintoloiden luomuraaka-aineiden käytöstä sekä kysely luomulihaa ja -kaalia myyntikokeilun kautta ostaneille kuluttajille. Kyselyjä täydennettiin haastatteluin. 

Selvitysten ja verkostotyöskentelyn pohjalta toteutettiin seuraavat kokeilut:

  • luomunaudanlihaketjun lyhentäminen: teurastus-, kuljetus- ja tuoreena myynnin kokeilu kaupan ketjumyymälän kautta,
  • luomukeräkaalin myyntikokeilu suoraan tuottajalta kaupan ketjumyymälässä,
  • luomuparsakaalin myyntikokeilu suoraan tuottajalta julkisille ruokapalveluille,
  • luomunaudanlihan logistiikka- ja myyntikokeilu tuottajalta samassa kunnassa sijaitsevalle julkiselle ruokapalvelulle,
  • pakkausratkaisujen valinta luomutuotteille tuottajien, kuluttajien ja suurkeittiöiden tarpeeseen sekä
  • luomutuotannon tunnetuksi tekeminen tilavierailujen avulla.

Paikallisen luomuruokaketjun kehittäminen Etelä-Savossa toteutettiin Luomuinstituutin vakiinnuttaminen -hankkeessa, jota rahoittivat EU:n rakennerahasto-ohjelma (EAKR), Mikkelin yliopistokeskus (MUC), Mikkelin kaupunki ja Mikkelin seudun kunnat sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimassa hankkeessa olivat osatoteuttajina Luomuinstituutti, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, ProAgria Etelä-Savo, Aalto-yliopisto Pienyrityskeskus ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto Pakkaustekniikka.

Tutustu Paikallista luomuruokaa kuluttajalle -ketjukokeiluja Etelä-Savossa – julkaisuun

Luomuinstituutin vakiinnuttaminen -hankkeen kotisivu ja muut hankemateriaalit
Hankekuvaus Ruralia-instituutin hanketietokannassa