Opinnäytetyön aiheita

Tälle sivulle on koottu luonnonmukaiseen tuotantoon, sekä elintarvike-, ympäristö ja yhteiskuntatutkimukseen liittyviä opinnäytetyön aiheita. Aiheet voivat soveltua esimerkiksi yliopiston pro gradu -tutkielman ja/tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön aiheiksi. Opinnäytetyön tekijät voivat myös ehdottaa Luomuinstituutille itseään kiinnostavia aiheita ja saada sisällöllistä asiantuntemusta Luomuinstituutin asiantuntijaverkoston kautta. Opinnäytetyön aihetta miettivien kannattaa tutustua myös  Kansalliseen luomututkimusohjelmaan sekä Luomuinstituutissa neljällä tutkimusalalla tehtävään tutkimukseen ja kehittämishankkeisiin.

Alkutuotanto

 • luomupuolukan peltoviljely, edellytykset ja mahdollisuudet
 • luomuperunan viljelyoppaan tuottaminen (tietokartoitus ja oppaan kirjoittaminen)
 • luomujuuresten (punajuuri, nauris, lanttu) viljelyoppaan tuottaminen (tietokartoitus, oppaan kirjoittaminen)
 • selvitys luomusertifioitujen keruutuotteiden (marjat ja sienet) markkinoista

Ympäristö

 • biokaasulaitoksen toimivuus ja taloudellinen kannattavuus/merkitys (esim. Juvalla toimiva ja/tai Haukivuorelle perustettava Biohauki)

Elintarvikkeet

 • luomutuotteiden jalostusastetarpeet suurkeittiöissä/pienkeittiöissä
 • uudet luomutuotteet ja niiden innovointi
 • luomuraaka-aineiden käyttäytyminen leivonnassa ja muissa ruoan valmistusprosesseissa

Yhteiskunta

 • suhtautuminen luonnontuotteiden luomusertifiointiin eri intressiryhmissä Etelä-Savossa
 • luomukasvuyritysten kehityspolut Etelä-Savossa
 • luomutuotantoon siirtyvien ja/tai luomussa jo toimivien yrittäjien (luomutoimijoiden) motivaattorit (talous, etiikka, perhe, sijainti ym)
 • luomuyritysten liiketoimintamalleja Keski-Euroopassa
 • suomalaisten luomutuotteiden kulutuskysyntätutkimus Kiinassa ja Japanissa
 • selvitys suomalaisten luomutuotteiden viennistä: mitä viedään, millaisia määriä, mihin maihin, ketkä vievät
 • selvitys luomun suoramyynnin volyymista ja sen kehityksestä (torimyynti, tilamyynti, ruokapiirit, kivijalkakaupat)
 • ruokapiiriläiset luomutuotteiden ostajina (keitä ovat, motiivit, määrät, toimintatapa)
 • luomutuottajien yhteistyö (tuotteiden kokoaminen useammalta toimijalta) tuotannossa, jakelussa ja markkinoinnissa
 • selvitys ”luomuvälikäden” mahdollisuuksista logistiikassa
 • selvitys luomutuotteiden esillepanovaihtoehdoista kaupassa ja esillepanon vaikutus menekkiin
 • kauppiaan toiveet luomutuottajille ja -tuotteille

Opinnäytetyön aiheet on koottu Luomuinstituutin vakiinnuttaminen -hankkeessa.

 Yhteydenotot:

Sari Iivonen
Luomuinstituutin johtaja
+358 029 532 2882
sari.iivonen@luke.fi