Sitruunaperhonen_Pieni-scaled.jpg

Webinaarisarja: Luomuinstituutin kevään webinaareissa ajankohtaista tietoa luomututkimuksesta

 

Luomuinstituutin webinaarisarjassa kuullaan luomututkimuksen ajankohtaisista aiheista, kun alan asiantuntijat esittelevät tutkimustaan. Kevään 2024 webinaarisarjassa aiheina ovat muun muassa biologinen typensidonta, ravinnekierto, vasikoiden vierihoito sekä viljan lajikokeet ja monimuotovehnän mahdollisuudet.

Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumalla tapahtumaan saat kuitenkin linkin ja muistutuksen automaattisesti sähköpostiisi. Lisäksi esitykset tallennetaan ja ovat saatavilla kahden viikon ajan verkossa. 

Tervetuloa mukaan!

Keskiviikko 31.1. klo 15-16, ESITYS (PDF)
Transformative effects of high-quality rhizobia inoculants on biomass and grain yields of food legumes in African: Case studies from Ethiopia and Ghana. 
Aregu Aserse, University of Helsinki 

Keskiviikko 20.3. klo 15-16 KATSO TALLENNE
Nutrient balances of Swedish dairy and arable farms 
Johanna Spångberg & Maria Wivstad 

Keskiviikko 10.4. klo 15-16
Tehoa pohjoiseen luomuun – projektin tuloksia: ohran- ja kauran lajikekokeet sekä herneen puintikokeet. Timo Lötjönen, LUKE 
Monimuotovehnistä luomuolosuhteisiin sopeutunutta siementä? Juho Hautsalo, LUKE 

Keskiviikko 22.5. klo 15-16 KATSO TALLENNE
Vasikoiden pidemmän vierihoidon vaikutukset eläinten hyvinvointiin 
Mikaela Mughal, LUKE

Tarkemmat tiedot webinaarien sisällöistä

Transformative effects of high-quality rhizobia inoculants on biomass and grain yields of food legumes in African: Case studies from Ethiopia and Ghana. 

Keskiviikko 31.1. klo 15-16: Aregu Aserse 

Aregu Aserse toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ekosysteemien ja ympäristön tutkimusohjelmassa. Hän on työskennellyt Afrikka-hankkeissa yli kymmenen vuotta ja on maaperän mikrobiologian, biologisen typensidonnan ja palkokasvien rhizobia-istutuksen asiantuntija. 

Asersen esityksessä käsitellään erityisesti kestäviä palkokasvien tuotantojärjestelmiä Afrikassa. Huolimatta palkokasvien perinteisestä merkityksestä proteiininlähteenä Afrikan viljelysmailla on haasteita, kuten maaperän huonontuminen, maaperän happamuus ja alhainen hedelmällisyys, mikä johtaa maatalouden alhaiseen tuottavuuteen ja pienviljelijöiden huonoon ruokavalioon. Pienviljelijöillä, jotka ovat elintarvikkeiden päätuottajia, ei useinkaan ole kestäviä käytäntöjä. Siksi muutos on ratkaisevan tärkeää ekosysteemien terveyden, elintarviketurvan ja aliravitsemuksen torjunnan kannalta.

Nutrient balances of Swedish dairy and arable farms 

Keskiviikko 20.3. klo 15-16

Johanna Spångberg & Maria Wivstad 
SLU Centre for Organic Food and Farming (Epok), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Webinaarissa esitellään työtä ja tuloksia analyysistä, joka on tehty useiden ruotsalaisten luomu- ja tavanomaisten pelto- ja maitotilojen todellisten ravinnetaseiden perusteella. Miten tilat suoriutuvat ravinteiden sisään- ja ulostulon kestävästä hallinnasta? Lisäksi käsitellään ehdotuksia ravinteiden hallinnan parantamiseksi.

Maria Wivstad toimi vuoteen 2010 asti viljelyjärjestelmien tutkijana Ruotsin maataloustieteiden yliopistossa SLU:ssa. Hän tutki pääasiassa luonnonmukaisia viljelyjärjestelmiä ja oli erikoistunut peltotilojen viherlannoitusjärjestelmiin. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut SLU:n ruotsalaisen luonnonmukaisen elintarvike- ja maataloustuotannon keskuksen Epokin johtajana. Johanna Spångberg on Epokin nykyinen johtaja, ja hänellä on tutkijatausta kestävien elintarvikejärjestelmien analysoinnista. Epok työskentelee pääasiassa luomututkimuksen levittämisen ja luomututkimustoiminnan koordinoinnin parissa Ruotsissa.

Tehoa pohjoiseen luomuun – projektin tuloksia: ohran- ja kauran lajikekokeet sekä herneen puintikokeet.
Timo Lötjönen, LUKE
Monimuotovehnistä luomuolosuhteisiin sopeutunutta siementä?
Juho Hautsalo, LUKE

Keskiviikko 10.4. klo 15-16

Timo Lötjönen on agronomi ja tutkija Luonnonvarakeskus Luken Ruukin ja Oulun toimipaikoissa. Tutkimusaiheita ovat olleet mm. luomutuotannon teknologiat, erityisesti mekaaninen rikkakasvien hallinta, maan muokkausmenetelmät sekä turvemaiden päästökysymykset. Lisäksi Timo viljelee luomukasvinviljelytilaa Kestilässä. Viljelykasveina ovat olleet elintarvikekaura, nurmet ja härkäpapu naapuritilan säilörehuksi.  

Juho Hautsalo on Luonnonvarakeskuksen tutkija Keski-Suomesta. Taustaltaan hän on kasvinjalostukseen erikoistunut agronomi ja kasvipatologian tohtori. 

Hän työskentelee Kasvinterveys-ryhmässä ja hänen tutkimusaiheensa liittyvät tavalla tai toisella terveen lisäysmateriaalin tuotantoon. 

Luomusäätiön rahoittamassa ViljaSoppa-hankkeessaan tutkitaan maatiaisviljoilla siemenlisäyksen vaikutusta siemenen sopeutumiskykyyn ja käynnistetään Magnus Seleniuksen (Nyby gård) jalostaminen  monimuotovehnien siemenlisäystä. Esityksessään Juho kertoo mitä kaksi ensimmäistä hankevuotta ovat opettaneet ja mitä on luvassa kolmannelle vuodelle. 


Vasikoiden pidemmän vierihoidon vaikutukset eläinten hyvinvointiin

Keskiviikko 22.5. klo 15-16
Mikaela Mughal, LUKE

Mikaela Mughal toimii eläinten hyvinvoinnin tutkijana Luonnonvarakeskuksella ja tekee Helsingin yliopistolle väitöskirjaa lypsykarjan vasikoiden pidemmän vierihoidon vaikutuksista eläinten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Hän on mukana CowCalfSoltions-hankkeessa, jonka pääpaino on käytännön ratkaisujen keräämisessä ja jakamisessa vierihoidosta kiinnostuneiden tilojen kesken. Tässä webinaarissa hän puhuu vierihoidon vaikutuksesta emiin ja esittelee tuloksia pohjoismaisista vierihoitokokeista.