Luomumyytit tutkimuksen valossa

Luomuun liittyy lukuisia asenteita ja mielikuvia. Se yhdistyy ihmisten mielessä toisaalta luonnollisuuteen, puhtauteen ja turvallisuuteen, kun taas toisaalta monella tuntuu olevan käsitys, että luomu on pelkkää lumetta, joka ei ole sen parempaa niin ihmiselle kuin planeetallekaan. Luomua myös kritisoidaan kyvyttömyydestä ratkaista ruokajärjestelmien kohtaamia ongelmia. Sen sijaan ratkaisuksi tarjotaan milloin geeniteknologiaa, milloin tehotuotantoa. Nämä käsitykset, jotka ovat usein seurausta ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä, ujuttautuvat ihmisten mieliin myyttien tavoin ja elävät sitkeästi, vaikka tietämys luomusta on lisääntynyt.


Monet luomuun liittyvistä käsityksistä yksinkertaistavat monimutkaisia ilmiöitä ja rakentuvat keinotekoisiin vastakkainasetteluihin. Todellisuudessa luomun ympäristökestävyyteen, terveellisyyteen sekä eettisyyteen liittyvät kysymykset eivät ole niin yksinkertaisia ja niitä on mahdollista tarkastella monesta eri näkökulmasta. Ongelmalliset luomun ja tavanomaisen tuotannon tai luomun ja geenimuunnellun ruoan vastakkainasettelut rajoittavat mielekästä julkista keskustelua ja maatalouden kestävän tulevaisuuden hahmottamista, sillä ne peittävät alleen käytettävissä olevien ratkaisujen moninaisuuden.
Tässä juttusarjassa pyritään tutkimukseen perustuen avaamaan yleisimpiä luomuun liittyviä yksinkertaistavia ja ongelmallisia käsityksiä – luomumyyttejä. Luomun ilmastovaikutuksiin liittyviä väittämiä on käsitelty aikaisemmin Sari Iivosen kirjoittamassa blogitekstissä.


Alkuun on tärkeää tiedostaa, mitä luomulla tarkoitetaan. Se on sertifioitu ruoantuotantotapa, jolle on Euroopassa yhteiset tuotantosäännöt. EU:n yhteisen luomuasetuksen (EU 2018) mukaan ”luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoidon ja elintarviketuotannon järjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön ja ilmastotoimien kannalta parhaat käytännöt, runsas biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen sekä tiukkojen vaatimusten soveltaminen eläinten hyvinvoinnin alalla ja tuotannossa”. Luomutuotannon ydinajatuksena on paitsi tuottaa ruokaa ympäristöhaitat minimoiden, eläinten hyvinvointi huomioiden sekä pyrkien paikallisten ravinneresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen, niin myös vastata sertifioituja luonnonmukaisia tuotteita haluavien kuluttajien kysyntään.

Mistä luomumyytistä sinä haluaisit tutkittua tietoa?

Mikä luomuun liittyvä myytti kiinnostaa tai askarruttaa sinua? Ehdota meille aihetta, mistä haluaisit tutkimukseen perustuvaa tietoa. Lupaamme selvittää asiaa ja kirjoittaa vastauksen väittämään tähän juttusarjaan. Lähetä väittämä sähköpostitse osoitteeseen luomuinstituutti(at)luke.fi