Ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet 2017-2020

  • Johtaja Sami Kurki, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
  • Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen (varajäsen tutkimuspäällikkö Nina Peuhkuri), Luonnonvarakeskus
  • Asiakkuusjohtaja Jutta Kauppi (varajäsen tutkija Erkki Vasara), Luonnonvarakeskus
  • Yliopistonlehtori Mari Niva (varajäsen professori Janne Hukkinen), Helsingin yliopisto
  • Ohjelmapäällikkö Pasi Rikkonen (varajäsen ohjelmapäällikkö Johanna Vilkki), Luonnonvarakeskus
  • Professori Jari Valkonen (varajäsen yliopistonlehtori Kirsi Jouppila), Helsingin yliopisto

Ohjausryhmän jäsenet nimeää Helsingin yliopiston rehtori ja Luonnonvarakeskuksen ylijohtaja, ja sen toimikausi on neljä vuotta. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita sitä rahoittavista tai muutoin sen toimintaa tukevista tahoista. Ohjausryhmän esittelijänä toimii Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen.