Ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet 2021-2024

  • Yliopistonlehtori Helena Korpelainen, Helsingin yliopisto, Ohjausryhmän pj. 
  • Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen (varajäsen johtava tutkimuspäällikkö Nina Peuhkuri), Luonnonvarakeskus
  • Ohjelmajohtaja Mikko Kurttila (varajäsen erikoistutkija Rainer Peltola), Luonnonvarakeskus
  • Professori Mari Niva (varajäsen vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki), Helsingin yliopisto 
  • Tutkimusprofessori Kristiina Regina (varajäsen erikoistutkija Jukka Salonen), Luonnonvarakeskus
  • Professori Maija Tenkanen (varajäsen apulaisprofessori Annukka Vainio), Helsingin yliopisto

Ohjausryhmän jäsenet nimeää Helsingin yliopiston rehtori ja Luonnonvarakeskuksen ylijohtaja, ja sen toimikausi on neljä vuotta. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita sitä rahoittavista tai muutoin sen toimintaa tukevista tahoista. Ohjausryhmän esittelijänä toimii Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen.