Tutkittua
tietoa
luomusta

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokajärjestelmässä.

Lue lisää meistä

Luomuinstituutti somessa

Suomen talousmetsät tuottavat puutavaran lisäksi monenlaisia muita tuotteita, kuten ainakin 68 syötävää kasvilajia. Luken tutkimus osoitti, että metsien käsittelyllä ja hakkuilla on selvä vaikutus näiden lajien esiintymiseen. #metsä #monimuotoisuus

https://www.luke.fi/uutinen/suomen-talousmetsissa-runsaasti-syotavia-kasvilajeja-monipuoliset-metsankasittelymenetelmat-tarpeen/

3 weeks ago

Luomuinstituutti

Oikein hyvää pääsiäistä kaikille! Pääsiäistipumme peltosirkku on uhanalainen peltomaisemien asukki, jonka kanta on ollut taantuva. Peltosirkku on hyvä indikaattori maatalousympäristön muutokselle.

Heikki Ajosenpää tutki sokerijuurikkaan ja öljykasvien peittauksessa käytettyjen neonikotinoidien vaikutusta peltosirkun kannakehitykseen Helsingin yliopistossa julkaistussa pro gradu -työssään. Lue lisää nettisivuiltamme: luomuinstituutti.fi/oljykasvien-ja-sokerijuurikkaan-viljelyn-yhteys-peltosirkun-kannankehitykseen...

Kuva: Risto Puranen / Vastavalo
...

View on Facebook