luomupaivat_logopallossa_2024.jpg

LUOMUPÄIVIEN POSTERINÄYTTELY 2024

Luomupäivät järjestetään Seinäjoella 5.-6.11.2024. Tapahtuma kokoaa yhteen luomualan toimijat viljelijöistä neuvojiin, virkamiehistä tutkijoihin, opiskelijoista hankevetureihin. Luomupäivien yhteydessä järjestetään ensimmäisen kerran posterinäyttely, jossa luomututkimusta tuodaan esiin kahden päivän ajan.

Tervetuloa esittelemään tutkimustasi tai hankettasi Luomupäiville Seinäjoelle marraskuussa!  

Kaikki luomun parissa työskentelevät tutkijat, kehittäjät ja hanketoimijat voivat lähettää posteriehdotuksia. Esiteltävän tutkimuksen, hankkeen tai kehittämistyön tulee kytkeytyä luomuun. Posteri voi olla esitetty aiemmin pidetyssä tieteellisessä konferensseissa tai tapahtumissa. Posterinäyttelyyn osallistuvat tutkijat maksavat Luomupäivien normaalin osallistumismaksun. Ilmoittautuminen päiville aukeaa 4.7. osoitteessa https://www.luomuliitto.fi/luomupaivat

​​​​​​​​​​​​​​POSTERIEHDOTUSTEN JÄTTÄMINEN  

Posteriehdotus tulee jättää pe 13.9.2024 klo 16.00 mennessä. Posteritiivistelmän tulee sisältää otsikon ja tiivistelmän lisäksi kirjoittajien tiedot yhteystietoineen sekä 1–5 avainsanaa.  

Posteritiivistelmän pituus on enintään 3000 merkkiä sisältäen välilyönnit. Otsikoidun abstraktin tekstiin ei laiteta viitteitä, kuvia, taulukoita eikä lähdeluetteloa. Posteritiivistelmän kieli voi olla suomi tai englanti. Kirjoita posteritiivistelmän loppuun 2 – 4 abstraktiasi eniten kuvaavaa asiasanaa omaksi rivikseen: ”Asiasanat: sana1, sana2, …” 

Toimita posteritiivistelmä sähköisesti osoitteeseen luomuinstituutti@luke.fi. Otsikoi viestisi ”Luomupäivien 2024 posterinäyttely”. Myöhästyneitä posteriehdotuksia ei hyväksytä.

POSTERIEHDOTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Posterit hyväksytään näyttelyyn tiivistelmien sisällön perusteella. Hyväksymispäätöksen tekee Luomupäivien järjestelytoimikunta. Tieto posteriehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan posterin toimittaneelle yhteyshenkilölle sähköpostitse 30.9.2024 mennessä. 

Sähköinen abstraktikirja näyttelyyn osallistuvista postereista julkaistaan Luomupäivien ohjelman yhteydessä Luomuliiton verkkosivuilla sekä Luomuinstituutin verkkosivuilla.

POSTEREIDEN ESITTELY LUOMUPÄIVIEN AIKANA

Posterinäyttely on esillä Frami B:n aulassa Luomupäivien ajan. Posterin esittelijän tulee olla tavoitettavissa ke 6.11 klo 12.30–13.00. Posterinäyttelyyn osallistuvat tutkijat maksavat Luomupäivien normaalin osallistumismaksun. Ilmoittautuminen päiville aukeaa 4.7.osoitteessa https://www.luomuliitto.fi/luomupaivat Posterit ovat nähtävillä koko Luomupäivien ajan. 

Tärkeitä päivämääriä

13.9.2024 klo 16.00 mennessä ilmoittautuminen posterinäyttelyyn  
30.9.2024 mennessä tieto hyväksymisestä 
4.7.2024 alkaen Luomupäivien ilmoittautuminen 
18.10.2024 mennessä digitaalisen posterin toimittaminen abstraktikirjaa varten

POSTERINÄYTTELY HAKUKUULUTUS (PDF)