Jukka_Salonen-www.jpg

Aluskasveista apua rikkakasvien hallintaan

Yksi kansainvälisen NJF-konferenssin neljästä teemasta keskittyi aluskasveihin ja niiden rooliin rikkakasvien hallinnassa. Aamupäivän osuudessa erikoistutkija Jukka Salonen kertoi kansainvälisen yhteishankkeen tämänhetkisistä tuloksista.

Aluskasvien viljelyssä on huomioitava useita tekijöitä kuten esimerkiksi käytettävät lajit ja niiden seokset, kylvömäärät, kylvöaika ja torjuttavat rikkakasvit. Aluskasvien tehtävänä on korvata haitallisimmat rikkakasvit aluskasveilla joko kasvukauden aikana, kasvukauden jälkeen tai eri kasvukausien välillä. Integroidussa rikkakasvien hallinnassa aluskasveilla on merkittävä rooli.

Potential of cover crops for weed management in organic cropping – Aluskasvien mahdollisuudet rikkakasvien hallinnassa luomuviljelyssä on osa kansainvälistä PRODIVA-hanketta, jossa on mukana kuusi maata Itämeren alueelta. Jukka Salonen ja Livija Zarina esittelivät alustavia tuloksia Suomen ja Latvian osalta.

Viljakasvit hallitsevat Suomessa viljelykiertoja sekä luonnonmukaisessa että tavanomaisessa tuotannossa. Kenttäkokeissa ilmeni, että jotkin aluskasviseokset toimivat hyvin ohran kanssa. Italianraiheinän ja korkeakasvuisten apilalajien kohdalla suositellaan kuitenkin varovaisuutta johtuen näiden aluskasvien kasvupotentiaalista.

  • Viivästetty kylvö auttaa joidenkin reheväkasvuisten aluskasvien kuten italianraiheinän kohdalla, ehdottaa Salonen.

Aluskasvit kasvavat liian hitaasti yksivuotisiin, keväällä taimettuviin pitkävartisiin rikkakasveihin verrattuna. Ne kuitenkin tukahduttavat rikkakasvien kasvua myöhemmin kesällä ja sadonkorjuun jälkeen. Aluskasvien pitkäaikaista vaikutusta arvioidaan meneillään olevissa kenttäkokeissa.

  • Puna-apila, alsikeapila ja valkoapila näyttävät olevan lupaavimpia aluskasveja pohjoisissa olosuhteissa, kertoo Salonen.

Tutkimuksen lupaavien tulosten perusteella suomalaisia viljelijöitä kannustetaan kylvämään aluskasveja myös syysviljojen kasvustoon aikaisin keväällä.

 PRODIVA–hankkeen uusimpia tuloksia esiteltiin kansainvälisessä NJF-tutkimuskonferenssissa Mikkelissä 19.–21.6.2017. Konferenssi kokosi lähes sata tutkijaa 13 eri maasta keskustelemaan luomun ajankohtaisista tutkimusaiheista.