broilerit_d6b7722_eo1611.jpg
Laaksosen broilertila, Korimäen tila, Marttila, broilerkasvattamo. Broileri on kanojen liharotu.

Broilerinlihan laatu eri kasvatusolosuhteissa

Broilerinlihan kulutus kasvaa jatkuvasti ja monille kuluttajille on tärkeää, että linnut voivat elää niille lajityypillisissä olosuhteissa. Tästä on seurannut, että kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia broilereiden luomu- ja free range-kasvatusolosuhteista. Erilaisten tuotantotapojen vaikutusta nopeasti kasvavien broilereiden lihan laatuun on tutkittu vielä vähän. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten laidunnus vaikuttaa broilerinlihan laatuun.

Vertailussa neljä kasvatustapaa

Kiinteiden kanaloiden free range-kasvatusmuodossa jaloitteluala ei takaa aina laidunnusmahdollisuutta. Luomutuotannon ehtoihin sisältyy laidunnusmahdollisuus. Tutkimuksessa tutkittiin luomu- ja free range- tuotannossa käytettäviä siirreltäviä ja kiinteitä kanaloita, joista oli tai ei ollut pääsyä laitumelle. Siirreltävät kanalat ovat vannesuojiin rakennettuja, kevyitä rakennelmia, jotka tarjoavat linnuille suojaa pedoilta ja säältä. Niitä siirretään tuoreemmille laitumille sitä mukaa kun edellinen laidun on syöty loppuun. Olosuhteita ei voida säädellä yhtä optimaalisiksi kuin kiinteissä kanaloissa, vaan esimerkiksi lämpötila on täysin ulkoilmasta riippuvainen. Laidunnuksella voitaisiin vähentää siipikarjatilojen ruokintakustannuksia.

Yhdysvalloissa, Arkansasissa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin neljää eri tapaa kasvattaa broilereita. Koejäseninä olivat siirreltävä kanala ja laidunnusmahdollisuus, siirreltävä kanala ilman laidunnusmahdollisuutta, kiinteä kanala ja laidunnusmahdollisuus sekä kiinteä kanala ilman laidunnusmahdollisuutta. Broilerit jaettiin 21 päivän ikäisinä satunnaisesti 4 eri ryhmään. Kaikkia lintuja ruokittiin laidunrehun lisäksi samalla kasvurehulla ja laidun koostui suurimmaksi osaksi ruokonadasta. Teurastuksessa ruhon sekä lihan laatu ja paino tutkittiin. Rintalihaksesta tutkittiin pH, lihan koostumus, väri ja rasvahappokoostumus sekä kypsennyshäviö. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vuodenajan vaikutusta.

Laidunnuksella ei ollut vaikutusta lihan laatuun, mutta kasvusta saatiin positiivia tuloksia

Linnuilla, joita kasvatettiin siirreltävissä kanaloissa, kasvu oli heikompaa kuin kiinteissä kanaloissa. Kuitenkaan laidunnuksella ei havaittu kasvun heikentymistä. Eri olosuhteilla ei ollut vaikutusta lintujen luiden vahvuuteen, eikä myöskään syöntiin. Syksyllä kasvatetuilta linnuilta paras rintalihaksen paino saatiin kiinteässä kanalassa ilman laiduntamista eläneitä linnuilta. Siirrettävissä kanaloissa eläneet linnut, joilla oli mahdollisuus laiduntamiseen, saavuttivat parhaan siipilihaksen kasvun. Keväällä kasvatetuilla linnuilla ei havaittu eroja lihantuotoksessa eri kasvatusolosuhteissa. Olosuhteilla ei havaittu vaikutusta lihaksen väriin. Lihan pH:ssa ei havaittu eroja muissa koejäsenissä kuin syksyllä kasvatetuilla, kiinteän kanalan linnuilla, joilla ei ollut mahdollisuutta laiduntamiseen. Tässä ryhmässä lihan pH oli korkeampi kuin muissa ryhmissä. Kasvatusolot eivät aiheuttaneet muutoksia myöskään lintujen rintalihan proteiini-, rasva-, tuhka- tai rasvahappokoostumuksessa.

Tutkimuksesta pääteltiin, että laidunnuksesta ei saatu tarpeeksi ravitsemuksellista hyötyä verrattuna sisäkasvatukseen. Tutkijoiden mukaan käytettävissä ollut laidunnurmi ei ollut optimaalisin siipikarjan käyttöön. Rehun hyödynnykseen vaikuttavat kuitenkin myös perimä, laidunnusaika, kasvikohtaiset erot ja erot niiden ravintosisällössä. Yksi positiivinen johtopäätös on myös se, että laidunnus ei aiheuttanut kasvun heikentymistä broilereilla.

Tutkimuksen tulosten vertailukelpoisuus Suomen oloihin ei välttämättä ole yksiselitteinen esimerkiksi ilmasto-olojen tai kanarotujen suhteen. Jos laitumien kasvit optimoitaisiin vastaamaan broilereiden tarvetta, voitaisiin laidunnuksesta saada positiivisia vaikutuksia broilereiden kasvu- ja lihanlaatutuloksiin. Kokeen positiivisena tuloksena on se, ettei lintujen kasvu alentunut laidunnuksessa verrattuna tavanomaiseen tuotantoon. Olosuhteiden säätelemättömyys laitumella voisi aiheuttaa heikentymisen kasvussa. Laidunnusta voitaisiin toteuttaa Suomessa erityisesti, jos linnut muuten kasvatettaisiin säädellyissä olosuhteissa, kiinteissä kanaloissa.

Woo-Ming, A., Arsi, K., Moyle, J.R., Gaunsalis, V.B., Owens, C.M., Clark, F.D., Fanatico, A, Upadhyay, A., Donoghue, D.J. & Donoghyue, A.M. 2018. Meat quality characteristics of fast-growing broilers reared under different types of pasture management: Implications for organic and alternative production systems (Part II). The Journal of Applied Poultry Research 27(2): 215–222.

https://doi.org/10.3382/japr/pfx060

Teksti: Laura Havukainen

Tiivistelmä on tehty osana Helsingin yliopiston kurssia MAAT-614 Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden muut opinnot.