apilanurmi_JR.gif

Saksalaistutkimus: Kasvihuonekaasujen päästöt luomussa viidennestä pienemmät

Luomutilat ovat tavanomaisia tiloja energiatehokkaampia ja tuottavat vähemmän pinta-alaa kohti laskettuja CO2-päästöjä. Luomutilat tuottavat kasvihuonekaasuja viidennestä vähemmän tuoteyksikköä kohti kuin tavanomaiset tilat. Tämä tulos on saatu Saksassa tehdyssä nelivuotisessa tutkimuksessa, jossa mukana oli 40 luomutilaa ja 40 tavanomaista tilaa. Tutkimus tehtiin neljän yliopiston yhteistyönä.

Tutkimus käytännön tiloilta
Tutkimuksessa selvitettiin 40 luomutilan ja 40 tavanomaisen maatilan kasvihuonekaasujen päästöt eri puolilla Saksaa. Tilat olivat kasvinviljely- tai maitotiloja. Tutkimuksessa selvitettiin tiloilta kaikki tuotannon aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt, kuten metaani, typen oksidit  ja hiilidioksidi. Maitotiloilta selvitettiin myös Etelä-Amerikasta tuodun soijan sekä muut vastaavat päästöt.

Luomutiloilla energiatehokkuus parempi ja päästöt pienempiä
Tulosten mukaan luomutilat ovat tavanomaisia tiloja energiatehokkaampia ja tuottavat vähemmän pinta-alaa kohti laskettuja CO2-päästöjä. Matalammat sadot luomutuotannossa vähentävät tätä etua. Tutkitut luomutilat tuottavat noin viidennestä vähemmän kasvihuonekaasujen päästöjä tuoteyksikköä kohti kuin tavanomaiset tilat.

Luomutilat käyttävät tilalla tuotettuja rehuja tuontisoijan asemesta tavanomaisia tiloja enemmän. Tämä on etu päästöjen kannalta. Luomutilat tuottavat noin 200 g vähemmän hiilidioksidipäästöjä maitokiloja kohti kuin tavanomaiset tilat samalla tuotostasoilla, kertoo tutkimusta johtanut Muenchenin yliopiston professori Huelsenberger.

Kehittämismahdollisuuksia löytyy
Tutkimus osoitti myös, että luomutilojen välillä on suuria vaihteluita kasvihuonekaasujen päästöissä. Viljelijän yksilöllinen tieto-taito on tärkeässä asemassa kasvihuonekaasujen päästöjen hallinnassa. Yksittäisillä tiloilla on siten suuria mahdollisuuksia vähentää päästöjä.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa otettiin huomioon tilatasolla tilan kaikki osa-alueet kasvinviljelystä karjanhoitoon.  Tutkijat ovat myös kehittäneet käyttökelpoisen mallin, jonka avulla voidaan tilatasolla selvittää syyt heikkoon energiatehokkuuteen ja suuriin kasvihuonekaasujen päästöihin. Parhaillaan mallia muokataan neuvontaan sopivaksi.

Tiloilla tuotetut rehut ovat etu kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä. Kasvinviljelyssä typen hyvä hyväksikäyttö vähentää päästöjä. Typpilannoitteiden valmistus kuluttaa paljon energiaa ja aiheuttaa siksi paljon päästöjä.

Hiiltä voidaan varastoida maahan sitomalla sitä humukseen. Humuksen lisääntymistä edistää apilan ja muiden nurmipalkokasvien viljely, liian intensiivisen maan käytön välttäminen ja eloperäisten lannoitteiden käyttö, kertoo professori Rahmann Thuenen Instituutista.

Tutkimus tehtiin vuosina 2009-2012 Muenchenin yliopiston, Thuenen Instituutin ja  Bonnin sekä Hallen yliopistojen yhteistyönä. Tutkimuksen rahoitti Saksan elintarvikeministeriö luomu- ja muiden kestävien maatalouden tuotantomenetelmien tutkimusohjelmasta.

Teksti: Jukka Rajala

Vastaa