Luke-Jokioinen_Tuomo-Tupasela-scaled.jpg

Erikoistutkija Tuomo Tupasela on nimitetty Euroopan komission luomuasiantuntijaryhmään

Euroopan komissio on nimittänyt Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijaTuomo Tupaselan EGTOP:in (Expert Group for Technical Advice on Organic Production) jäseneksi ajanjaksolle 1.1.2018-31.12.2021. EGTOP on 13 hengen asiantuntijaryhmä, joka toimii teknisenä ja neuvovana asiantuntijaelimenä luomutuotantoa koskevan päätöksenteon tukena. Tuomo Tupasela toimii ryhmässä erityisesti meijeriteknologian ja elintarvikkeiden aistinvaraisen arvioinnin ja laadun asiantuntijana. Tuomo Tupasela on Luomuinstituutin tieteellisen neuvottelukunnan ja ProLuomun luomumaitoarvoketjutyöryhmän jäsen.