Luomuinstituutti

Luomuinstituutin tehtävänä on tuottaa ja koordinoida luomututkimusta elinkeinoelämälle, kuluttajalle ja yhteiskunnalle. Tutkimustietoa välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. Luomuinstituutin asiantuntijaverkostoon kuuluu lähes 150 asiantuntijaa Helsingin yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta.

Luomuinstituutti on perustettu vuonna 2012 Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimesta vastaamaan luomututkimuksen tarpeeseen (lisää LI:n perustamisesta voit lukea täältä). Nykypäivänä Luomuinstituutti toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Tutkimusalat

Luomuinstituutin tutkimus jakaantuu neljään alaan: alkutuotanto, ympäristövaikutukset, elintarvikkeet ja ravitsemus sekä yhteiskunta ja markkinat.

Alkutuotanto

Alkutuotannon tutkimus kattaa luonnonmukaisen kasvin- ja eläintuotannon sekä luomuluonnontuotteiden keruuseen liittyvät kysymykset. Luomutuotannon tehokkuus, tuotantomenetelmien kehittäminen ja tuotteiden laatu ovat keskeisiä tutkimusaiheita.

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutusten tutkimus etsii keinoja vähentää ruoantuotannon kokonaisvaltaista ympäristökuormitusta ekologisesti kestävälle tasolle. Tutkimuksella kehitetään ravinteita kierrättäviä, ympäristöä suojelevia sekä monimuotoisuutta ja oikeudenmukaisuutta tukevia ruokajärjestelmiä.

Elintarvikkeet ja ravitsemus

Elintarvikkeiden tutkimus kohdistuu elintarvikkeiden koostumukseen, valmistusprosesseihin, ravitsemukseen ja terveysvaikutuksiin sekä vastuulliseen ruokavalioon liittyviin kysymyksiin.

Yhteiskunta ja markkinat

Yhteiskuntaan liittyviä tutkimusteemoja ovat luomutuotantotavan asema yhteiskunnassa ja kuluttajien valinnoissa. Tutkimus keskittyy myös luomuelinkeinon kannattavuuteen, markkinoihin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin kysymyksiin.