Esittely

Luomuinstituutti tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko elintarvikeketjussa.

Luomuinstituutin päätehtävä on tutkimus. Tutkimus on monitieteistä ja elinkeinolähtöistä, ja sitä tehdään tutkijaverkostossa. Tietoa tutkimustuloksista välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. Luomuinstituutti toimii yhteistoiminnallisesti ja verkostoituneesti.

Neljä tutkimusalaa: alkutuotanto, ympäristövaikutukset, elintarvikkeet ja ravitsemus sekä yhteiskunta ja markkinat

Luomuinstituutin tutkimusalat jakaantuvat neljään kokonaisuuteen: alkutuotanto, elintarvikkeet ja ravitsemus, ympäristövaikutukset sekä yhteiskunta ja markkinat.  

Alkutuotanto. Alkutuotannon tutkimus keskittyy viljely- ja tuotantojärjestelmiin, kasvintuotannon biologiaan, viljely- ja ravinnekiertoihin, kotieläintuotantoon, luomun tuotantoteknologiaan ja luomutuotannon tilatason talouteen.

Ympäristövaikutukset. Luomu ja ympäristö -kokonaisuudessa kehitetään tutkimuksen avulla ravinteita kierrättäviä, ilmastoa suojelevia sekä monimuotoisuutta ja oikeudenmukaisuutta tukevia luomuruokajärjestelmiä.

Elintarvikkeet ja ravitsemus. Elintarvikkeiden tutkimus voi kohdistua elintarvikkeiden koostumukseen, valmistusprosesseihin, ravitsemukseen ja terveysvaikutuksiin.

Yhteiskunta ja markkinat. Yhteiskuntatieteellisen luomututkimuksen kohteita ovat luomun merkitys kansantaloudelle, päättäjien suhtautuminen luomuun, luomun asema ruokajärjestelmässä ja kuluttajien käytännöissä, luomuviestintä sekä luomu tulevaisuuden ruokajärjestelmän vahvistajana.

 

Luomuinstituutin missio:

Luomuinstituutti edistää ruokajärjestelmän kestävyyttä ja Suomen elintarvikesektorin kansainvälistä kilpailukykyä korkeatasoisen ja monitieteisen luomututkimuksen avulla.

Luomuinstituutin visio:

Luomuinstituutin tutkija- ja asiantuntijaverkosto  on kansainvälisesti tunnustettu kestävän ruokajärjestelmän asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani.

Luomuinstituutin arvot:

Kaikkea Luomuinstituutin toimintaa ohjaavat arvot ovat tutkimuslähtöisyys, avoimuus, yhteistyöhalukkuus ja tuloksellisuus. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon, ja jaamme tietoa avoimesti kaikille. Toimimme verkostona ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, ja työmme vaikuttaa.