Julkaisut

Luomuinstituutilla on oma sähköinen julkaisusarja, Luomuinstituutin julkaisuja. Julkaisusarjassa voidaan julkaista Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden julkaisuja tai niiden rinnakkaisjulkaisuja luomualan tutkimuksesta. Lisäksi sarjassa voidaan julkaista luomualan opinnäytetöitä, seminaari- ja konferenssiaineistoja sekä artikkelikokoelmia.

Luomuinstituutin sivuille kootaan luettelo Luomuinstituutin julkaisuista sekä Helsingin yliopiston ja MTT:n tutkijoiden tuottamista muualla julkaistuista luomualan tutkimuksista.

Organic Eprints

Organic Eprints on kansainvälinen, sähköinen open access -arkisto luomualan ja sen tutkimukseen liittyville julkaisuille. Sen tarkoituksena on sekä lisätä tutkijoiden välistä yhteistyötä että tuoda tutkimukseen liittyvät julkaisut helposti kaikkien saataville. Järjestelmä tukee monia kieliä, käyttöliittymät ovat englanniksi ja saksaksi. Julkaisukielestä riippumatta kaikissa materiaaleissa on yleensä englanninkielinen tiivistelmä. Tietokannasta voi hakea luomualan tutkimustiedon lisäksi luomualaan liittyviä hankkeita ja organisaatioita.

Organic Eprints -järjestelmään voi lähettää niin tieteellistä kuin yleistajuista materiaalia: artikkeleita, esitelmiä, raportteja, opinnäytteitä ja muita dokumentteja. Tietokantaa ylläpidetään maa- tai organisaatiokohtaisten päätoimittajien avulla. Suomen päätoimittaja on tutkimussihteeri Riitta Koistinen (Luonnonvarakeskus).

Organic Eprints on perustettu vuonna 2002 ja sitä ylläpitävät ICROFS (International Centre for Research in Organic Food), FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) sekä Bundesprogramm Ökologischer Landbau.