picture1.jpg

Kaistasekaviljely, kierrätysravinteet ja hyötyeliöiden tukeminen luomuvihannestuotannossa

Maaliskuussa 2018 on käynnistynyt kolmivuotinen Core Organic ERA-NET -hanke SUREVEG kaistasekaviljelystä, kierrätysravinteista ja hyötyeliöiden tukemisesta luomuvihannestuotannossa.

Suomalaiset toteuttajat: Luonnonvarakeskus ja Itä-Suomen yliopisto. Koordinaattori Aarhusin yliopisto, Tanska; mukana olevat maat: DK, BE, NL, IT, FI, ES & L.

Kaistasekaviljelyllä monimuotoisuutta – tukea sadontuotolle, biologiselle torjunnalle ja pölyttäjille

Kaistasekaviljelyssä samalla peltolohkolla viljellään useampaa kuin yhtä pelto- tai puutarhakasvilajia. Kaistasekaviljely lisää peltolohkotason monimuotoisuutta. Kaistoilla kasvavat lajit voivat vaikuttaa positiivisesti pölytykseen, vähentää kasvintuhoojia ja lisätä luontaista biologista torjuntaa ja varmentaa sadontuottoa peltolohkolta. Kasvilajivalinnat voidaan tehdä tilan tavoitteisiin räätälöidysti, ja kaistojen leveydestä riippuen niitä voidaan hoitaa eriaikaisesti. Kaistoilla voi kasvaa kahta tuotantokasvia tai yhtä pääsatokasvia ja sen tukena esimerkiksi viherlannoitusseosta, joka lannoitushyödyn lisäksi estää eroosiota ja hoitaa maan kasvukuntoa. Hanke testaa kaistasekaviljelymenetelmää useilla eri vihanneksilla ja Euroopan alueilla, sekä jakaa tietoa menetelmän toimivuudesta, siihen soveltuvasta teknologiasta ja havaituista hyödyistä.

Ravinteita kierrättämällä resurssitehokkuutta

Eurooppalainen vihannestuotanto on usein intensiivistä ja siinä hyödynnetään esimerkiksi lihaluujauhoon pohjautuvia lannoitteita. Luomuvihannesten orgaanisiin lannoitteisiin pohjautuvissa lannoitusstrategioissa on edelleen paljon kehittämistä. Hanke pyrkii selvittämään millaisia orgaanisia lannoitteita tulisi käyttää, jotta ravinteidenkierrätys toteutuisi resurssitehokkaammin ja kestävämmin. Orgaanisten lannoitteiden käytön vaikutuksesta vihannesmaiden hyödyllisten mikrobien esiintymiseen ja kasvitautien ehkäisyyn on olemassa vain vähän tietoa. Tätä tietoaukkoa pyritään paikkaamaan tässä hankkeessa.

Toiminta

Kolmivuotinen hanke testaa eri puolilla Eurooppaa

  • kaistasekaviljelyä luomuvihannesten tuotannossa eri kasviyhdistelmillä: Suomessa menetelmää testataan keräkaalilla yhdessä härkäpavun kanssa
  • lannoitusmenetelmiä ravinteiden tehokkaan käytön, kestävyyden, maan orgaanisen aineen lisäämisen ja kasvitautien ehkäisyn näkökulmasta

Hanke tuottaa kootusti tietoa ja ohjeistusta

  • kaistasekaviljelyn toteuttamistavoista
  • kaistasekaviljelyn vaikutuksista hyötyeliöstöön ja sadontuottoon
  • orgaanisten lannoitteiden käytöstä ja vaikutuksista sadontuottoon, sadon laatuun ja maaperäominaisuuksiin.

Haemme luomuviljelijöitä mukaan hankkeeseen

Hanke hakee kiinnostuneita luomuvihannestiloja tilakokeisiin. Järjestämme myös työpajoja ja pellonpiennarpäiviä, ja tiedotamme eurooppalaisen yhteishankkeen tuloksista ja tuotoksista. Ilmoita kiinnostuksesi tilakokeisiin ja hanketiedotukseen tai kysy meiltä lisätietoja:

Yleinen hanketiedotus ja kaistasekaviljelymenetelmä: Sari Himanen, puh. 029 532 6132, sari.himanen@luke.fi

Hyötyeliöt: Sari Himanen, Anne Nissinen (anne.nissinen@luke.fi, puh. 029 532 6401) ja James Blande (Itä-Suomen yliopisto, james.blande@uef.fi)

Kasvitaudit: Asko Hannukkala (asko.hannukkala@luke.fi, puh. 029 532 6810)

Kierrätysravinteet ja sadontuotto: Pirjo Kivijärvi (pirjo.kivijarvi@luke.fi, puh. 029 532 6250), Terhi Suojala-Ahlfors (terhi.suojala-ahlfors@luke.fi, puh. 029 532 6557) ja Tapio Salo (tapio.salo@luke.fi, puh. 029 532 6516)

 

picture3-300x180.jpg

 

LUE HANKKEESTA LISÄÄ:

http://projects.au.dk/coreorganiccofund/news-and-events/show/artikel/sureveg-new-diversified-cropping-systems-for-vegetables/