LUOMU_KAUPPA_MARRASKUU2021-1.jpg
Kuva: Pro Luomu ry / Mikko Uosukainen

Käykö luomu kukkarolle? Keskustelutilaisuus Tiedekulman Stagella ti 3.10.

Aika: tiistaina 3.10. klo 17-19

Paikka: Tiedekulman Stage (Yliopistonkatu 4)

Voit seurata tilaisuutta myös striimin välityksellä.

Kuluttajien ostosvalintoja ohjaa tällä hetkellä erityisesti hinta. Viime aikoina luomutuotteiden kysyntä on heikentynyt, mutta luomuvienti vetää edelleen. Käykö luomu etenkin opiskelijan ja eläkeläisen kukkarolle? Onko luomuviljelijällä motivaatiota ja taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa luomussa?

Ohjelma

klo 17.00 Miksi luomusta pitää puhua juuri nyt?

johtaja Sari Iivonen, Luomuinstituutti

klo 17.05 Haluaako suomalainen maksaa kestävästi tuotetusta ruoasta?

  • Ruoantuotanto koettelee planeettamme kestokykyä
    professori Juha Helenius, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
  • Ratkaiseeko hinta suomalaisten ruokavalinnat?
    professori Mari Niva, Helsingin yliopisto

klo 17.30 Paneelikeskustelu – Käykö luomu kukkarolle?

  • Tutkimusprofessori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus
  • Tutkijatohtori Kari Koppelmäki, Helsingin yliopisto
  • Puheenjohtaja Jami Haavisto, Vihreät nuoret
  • Tutkija-viljelijä Juuso Joona, Tyynelän tila

klo 18.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden juontaa toimittaja Jari Hanska.

Järjestäjänä toimii Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen Luomuinstituutti. Tilaisuuteen on vapaa pääsy eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.

Lämpimästi tervetuloa!

Tutustu tilaisuuden puhujiin

Juha Helenius

Juha-Helenius-kuvaaja-Jarmo-Panula-900x614.jpg
Kuva Jarmo Panula.

Professori Juha Helenius on hoitanut Helsingin yliopiston agroekologian professuuria tämän alan perustamisesta alkaen, vuodesta 1996. Vuodesta 2022 hänen tehtäviinsä sisältyy Strategisen tutkimuksen FOOD-tutkimusohjelman ohjelmajohtaminen. Tutkimustyössään hän setvii erityisesti mahdollisuutta siirtyä sellaiseen teknologiseen sivistykseen, jossa ruoan alkutuotanto ja jalostus on kasvinravinteita kierrättävä ja bioenergiaomavarainen, ruokailu on aktiivinen tapa hoitaa ekosysteemejä, ja ruokajärjestelmä tukee metropolien purkautumista sosiokulttuurisesti ja ekologisesti kestäviin maaseutuihin. Tässä mallissa perusruokaturva rakentuisi paikallisten tuotantojärjestelmien, paikallisten ruokakultturien ja sosioekologisesti kestävien yhteisöjen verkostoihin. Se olisi ekosysteemejä sopeutuvasti palvelevaa.

Mari Niva

Mari-Niva-1.png

Mari Niva (FT, dosentti) on kuluttajatutkimuksen professori Helsingin yliopistossa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen osastolla. Hänen tutkimuskohteitaan ovat kestävä kulutus sekä kulutuksen ja erityisesti ruoan kulttuuriset merkitykset ja syömisen käytännöt. Hän on tutkinut kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa mm. ruokaa koskevia käsityksiä, uusien elintarvikkeiden hyväksyttävyyttä ja haltuunottoa sekä syömisen sosiaalisia ulottuvuuksia. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa kohdistuu erityisesti kestävyysmurrokseen ja kestävään ruokakulttuuriin. Hän vetää taloustieteen osaston kuluttajatutkimuksen ryhmää (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/consumer-studies-research-group).

Jami Haavisto

81A0970-900x600.jpg
Kuva: Salla Merikukka

Jami Haavisto on eteläpohjalainen tuleva taloustieteilijä ja vihreä poliitikko. Haavisto toimii mm. vihreiden valtakunnallisen nuoriso- ja opiskelijajärjestön puheenjohtajana ja vihreiden puoluehallituksen jäsenenä. Haaviston kiinnostus maatalouteen ja siihen liittyvään päätöksentekoon on kypsynyt lakeuksilla jo nuoresta pitäen, vaikuttaen osaltaan myös siihen, että hän on päätynyt opiskelemaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Juuso Joona

juuso_joona_pellolla-1-900x891.jpg
Kuva: Hanna Koikkalainen

Agronomi Juuso Joona viljelee maata luomun ja uudistavan viljelyn periaattein Tyynelän tilalla Joutsenossa, jossa tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa samalla kun tuotetaan ruokaa. Juuso myös kehittää ja tutkii luomuviljelyn menetelmiä sekä kouluttaa viljelijöitä. Juuson mielestä olisi monia perusteita edistää voimakkaasti luomuruuan käyttöä etenkin julkisissa hankinnoissa ja sitä kautta kasvattaa luomutuotannon osuutta.

Jyrki Niemi

Jyrki-Niemi-1.jpg

MMT Jyrki Niemi toimii maatalouspolitiikan tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa. Hän on yli 30-vuotisen työuransa aikana perehtynyt erittäin laajasti Suomen maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristöön ja sen asemaan kansainvälisessä kilpailussa, kaupassa ja politiikassa sekä analysoinut uusia keinoja päätöksentekijöiden käyttöön. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet Suomen kansallinen ja EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, kansainvälinen kauppapolitiikka sekä ruokamarkkinoiden toimivuus ja kestävyys. Hänellä on monien vuosien kokemus myös maatalouspolitiikan valmisteluun liittyvästä asiantuntijatyöstä.

Kari Koppelmäki

P8090475_2_pienempi-1-edited.jpg
Kari Koppelmäki on väitöskirjassaan tutkinut paikallisiin resursseihin pohjautuvaa, kiertotalouden mukaista ruoantuotannon mallia. Kuva: Eemil Mäntynen.

Kari Koppelmäki toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutissa. Hän tutkii miten ruoantuotantoa voidaan paikallistaa. Erityisesti häntä kiinnostaa, miten viljelyjärjestelmien muuttaminen perustumaan paikallisten resurssien hyödyntämiseen vaikuttaa ruoantuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin. Lisäksi Koppelmäkeä kiinnostaa yleisesti, miten viljelyjärjestelmät ovat linkittynyt alueellisiin, kansallisiin ja globaaleihin ruokajärjestelmiin. Koppelmäki toimii tutkijan työnsä ohessa Luomuinstituutin osa-aikaisena koordinaattorina.