Ruralia5931_pieni.jpg

Ketkä syövät luomuruokaa ja miten se liittyy luomuruoan terveellisyyden tutkimiseen?  

Yksi yleisimmin mainituista syistä suosia luomuruokaa on sen oletettu terveellisyys. Tutkimusten valossa luomuruoan terveellisyys ei kuitenkaan ole yksioikoinen asia, mikä käy hyvin ilmi muun Luomuinstituutin keväällä julkaisemasta myytistä aiheeseen liittyen [tähän linkki luomumyyttiin]. Laajaan ranskalaistutkimukseen pohjautuen tässä kirjoituksessa tutustutaan tarkemmin tyypillisiin luomuruoan aktiivikuluttajiin ja pohditaan miten se, ketkä yleensä syövät eniten luomuruokaa, kytkeytyy luomun terveysvaikutusten tutkimiseen. 

Vuonna 2009 Ranskassa käynnistyi laaja tutkimus, jossa seurataan lähes 200 000 ihmistä tavoitteena selvittää ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa on kerätty tietoa myös luomuruoan kulutuksesta ja tarkasteltu sen yhteyksiä erilaisiin sosiodemografisiin taustatekijöihin, kuten ikään, sukupuoleen, koulutus- ja tulotasoon sekä elintapoihin ja terveyteen.  

Mitä tutkimus kertoo luomun kuluttajista? Kun osallistujista muodostettiin kuluttajaprofiileja, esiin piirtyi kolme ryhmää: luomun aktiivikuluttajat, luomua satunnaisesti kuluttavat sekä luomun ei-kuluttajat. Aktiivikuluttajia oli 14 prosenttia naisista ja 11 prosenttia miehistä. Satunnaiset luomukuluttajat olivat suurin ryhmä, noin puolet tutkimukseen osallistuneista. Luomua ei-kuluttavien osuus oli reilu 30 prosenttia naisista ja 40 prosenttia miehistä. Ei-kuluttajat voitiin jakaa vielä kolmeen eri ryhmään sen mukaan, miksi he eivät kuluttaneet luomua. Yhdessä ryhmässä painottui luomuruoan kallis hinta, toisessa olematon kiinnostus luomuruokaa kohtaan ja kolmannessa tietoinen luomuruoan välttäminen sekä selkeän syyn puute. 

Miten luomun aktiivikuluttajat erosivat niistä, jotka eivät kuluttaneet luomua? Ehkä et ylläty, että luomua aktiivisesti kuluttavat olivat todennäköisemmin naisia, korkeasti koulutettuja ja heillä oli suuremmat tulot kuin kuluttajilla, jotka eivät käyttäneet luomua. Samaa tarinaa luomun aktiivikuluttajista kertoo myös suomalainen luomun kuluttajabarometri, vaikkakin erot ovat viime vuosina hieman tasoittuneet. 

Entäpä luomun aktiivikuluttajien muut elämäntavat? Luomun aktiivikuluttajat liikkuivat enemmän ja heistä harvempi tupakoi verrattuna kuluttajiin, jotka eivät lainkaan käyttäneet luomua. Lisäksi luomun aktiivikuluttajien ruokavalio oli kokonaislaadultaan terveellisempi sisältäen enemmän kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljatuotteita, kasviöljyä ja margariinia sekä vähemmän prosessoitua lihaa, maitotuotteita, alkoholia, virvoitusjuomia ja pikaruokaa. He olivat myös todennäköisemmin kasvissyöjiä kuin luomua ei-kuluttavat henkilöt. 

Koska luomua aktiivisesti kuluttavat syövät hyvin monella tapaa terveellisemmin kuin luomun ei-kuluttajat tai satunnaisesti luomua kuluttavat ja tämän lisäksi vielä liikkuvat enemmän ja heistä harvempi tupakoi, on ruoan tuotantotavan (luomu vs. tavanomaisesti tuotettu) merkityksen selvittäminen haasteellista. Vaikka muiden elintapatekijöiden (liikunta, tupakointi, ruokavalion laatu) vaikutuksia voidaan tutkimuksia analysoitaessa yrittää poistaa, se harvoin onnistuu täydellisesti, mikä jättää epävarmuutta tulosten tulkintaan. Kaikkia oleellisia yhteyttä selittäviä tekijöitä ei myöskään välttämättä tunneta tai ole tutkimuksissa mitattu, jolloin niiden vaikutuksia tuloksiin ei voida kontrolloida. 

Lähteet: 

Baudry J, Allès B, Péneau S, Touvier M, Méjean C, Hercberg S, Galan P, Lairon D, Kesse-Guyot E. Dietary intakes and diet quality according to levels of organic food consumption by French adults: cross-sectional findings from the NutriNet-Santé Cohort Study. Public Health Nutr. 2017 Mar;20(4):638-648. doi: 10.1017/S1368980016002718. Epub 2016 Oct 12. PMID: 27731291; PMCID: PMC10261570. 

Kesse-Guyot E, Péneau S, Méjean C, Szabo de Edelenyi F, Galan P, Hercberg S, Lairon D. Profiles of organic food consumers in a large sample of French adults: results from the Nutrinet-Santé cohort study. PLoS One. 2013 Oct 18;8(10):e76998. doi: 10.1371/journal.pone.0076998. PMID: 24204721; PMCID: PMC3800052. 

Kyhälä T & Saarnivaara P. Luomun kuluttajabarometri 2021, Kantar TNS Agri. Luettavissa: https://proluomu.fi/wp-content/uploads/2018/03/luomun-kuluttajabarometri-2021-raportti-verkkoon.pdf 

Saarnivaara P. Luomun kuluttajabarometri 2023, Kantar TNS Agri. Luettavissa: https://proluomu.fi/wp-content/uploads/2023/09/luomun-kuluttajabarometri-2023.pdf