Rahmann_www.jpg

Kohti kestävämpää tuotantoa – tähtäimessä Luomu 3.0

Professori Dr. Gerold Rahmannin tutkimustyö on keskittynyt kestävien tuotantojärjestelmien kehittämiseen. Hän on myös kansainvälisen luomututkimusjärjestön ISOFARin puheenjohtaja.

Luomu 3.0 on nimitys sille työlle, jolla luonnonmukaista tuotantoa kehitetään osaksi ruuantuotannon valtavirtaa ja osaksi maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuja. Tässä työssä on keskusteltu esimerkiksi ruokatuotannon kestävyydestä, ympäristön suojelemisesta ja kulutustottumusten muuttamisesta. Keskusteluun tulee saada entistä vahvemmin mukaan myös tutkimuksen rooli.

  • Mitä meidän tulisi tehdä, jotta luomusektori on valmiina vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, kysyy Rahmann.

Rahmannin mukaan tehtävä työ jakaantuu kahteen aikajänteeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, seuraavan 35 vuoden aikana, maailmassa on noin 9 miljardia ihmistä ja yksi hehtaari maanviljelysmaata asukasta kohden. Seuraavassa vaiheessa, vuosina 2050–2100, maailmassa on arviolta 11 miljardia ihmistä, ja vain 0,7 hehtaaria maanviljelysmaata asukasta kohden.

  • Rajallisten resurssiemme käyttöä tulee tehostaa jokaisessa tuotantojärjestelmässä, Rahmann toteaa.

Ruuantuotannon tulee ylipäätään olla entistä kestävämpää, ja tuotantojärjestelmät voivat oppia toisiltaan. Sekä luonnonmukaisten että tavanomaisten järjestelmien on kehitettävä menetelmiään yhä edelleen. Hyvien käytäntöjen levittäminen on osa tätä oppimista.

Tulevaisuuden haasteet ovat toisaalta erittäin laajoja, toisaalta hyvin yksityiskohtaisia. Ne on ratkaistava yhteistyössä tutkimuksen tuella.

  • Luomusektori voi johtaa tulevaisuuden innovointia ja kehittää polkuja, joilla tuotanto saadaan entistä kestävämmäksi, Rahmann ehdottaa.

Professori Dr. Gerold Rahmann on yksi neljästä kansainvälisen luomukonferenssin pääpuhujasta. NJF-luomututkimuskonferenssi paneutui luomualan ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin 19.–21.6.2017. Neljän vuoden välein järjestettävä konferenssi kokosi Mikkelin yliopistokeskuksen kampukselle satakunta osallistujaa 13 eri maasta.