Juhlavuosi.jpg

Kymmenvuotias Luomuinstituutti: suomalaista luomututkimusta tarvitaan selättämään aikamme haasteita

Luomuinstituutti aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa ja avajaisia juhlittiin Flooranpäivänä 2013. Kimmoke instituutin perustamiseen tuli Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuuskunnan esittäessä sataa tehtävää Suomelle: maatalouden ensisijaiseksi kehittämisstrategiaksi tulisi valita luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous.

Pallon luomututkimuksen edistämisestä ottivat vastaan Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, joista jälkimmäinen fuusioitui myöhemmin osaksi Lukea. Luomuinstituutti toimii johdettuna monitieteisenä tutkimusverkostona osana näitä kahta organisaatiota, ja emojen brändit ovatkin näkyvä osa Luomuinstituutin toimintaa.

Luomuinstituutin ensimmäinen vuosikymmen on ollut jatkuvan kasvun aikaa. Samalla kun Luomuinstituutti on kehittynyt vakiintuneeksi toimijaksi, on luomukulutus tuplaantunut Suomessa ja luomupeltojen osuus peltopinta-alastamme kasvanut 9 %:sta 14,8 %:iin.  

Euroopan komission Pellolta pöytään -ohjelma ja Biodiversiteettistrategia linjasivat 2020-luvun alussa kunnianhimoiset tavoitteet kasvattaa luomutuotantoa. Myös kansalliseen luomuohjelmaan on kirjattu tavoitteet lisätä reippaasti maamme luomutuotantoa ja -kulutusta. Lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet sekä maatalousympäristön monimuotoisuuden ja maan kasvukunnon heikentyminen ovat lisänneet kiinnostusta luomutuotannossa käytettyjä menetelmiä kohtaan.

Viime vuosien tapahtumat maailmalla ovat tehneet asioista vaikeammin ennakoitavia, mutta samalla on palattu monella tapaa tuttujen perusasioiden äärelle. Niukkojen resurssien hyödyntäminen ja omavaraisuus kiinnostaa yhä laajemmin.

Uskomme, että luomutuotantoa kehittävälle monitieteiselle tutkimustiedolle on jatkossa entistäkin enemmän kysyntää, ja sitä voidaan hyödyntää laajasti kaikessa ruoantuotannossa. Juhlavuoden tapahtumissa tuomme vahvasti suomalaista luomututkimusta esiin, jotta ruokajärjestelmästämme rakentuisi entistä omavaraisempi ja kestävämpi.

Onnistuminen tässä yhteisessä tehtävässä Suomelle vaatii tiivistä yhteistyötä kaikkien ruoka-alan toimijoiden kesken. Näin saadaan uusin tutkimustieto siirtymään ketterästi osaksi arjen käytäntöjä.

Tehdään yhdessä suomalaisesta luomuosaamisesta huippua!

Teksti: Sari Iivonen