Sonni-Jaakko-rinnalla-Kaunotar_Brita-Suokas-scaled.jpg

Liiketoimintaosaamisen merkitys korostuu kasvavilla luomutiloilla

Vaikka luonnonmukaisen tuotannon kasvulle asetettuja tavoitteita ei aivan olekaan saavutettu, ovat sekä luomutuotantoa harjoittavien tilojen määrä että luomutuotannossa oleva peltopinta-ala kasvaneet viime vuosina nopeasti. Luomun kasvusta huolimatta pieni joukko tiloja myös luopuu luomutuotannosta vuosittain. Tähän on monia syitä. Luomutuotannon kehittämiseksi ja luomutuotantoa harjoittavien viljelijöiden tukemiseksi tarvitaankin monenlaisia keinoja. Koulutuksella ja neuvonnalla on tässä tärkeä rooli.

Luomutilat laajentavat tuotantoaan

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ECOMOPPE -tutkimuksessa tarkasteltiin luomu- ja tavanomaisen tuotannon tilojen ja viljelijöiden eroja, tulevaisuuden suunnitelmia sekä näkemyksiä liikkeenjohdosta. Tarkastelu perustui Työterveyslaitoksen vuonna 2014 keräämään laajaan haastatteluaineistoon.

Haastattelujen perusteella luomutuotantoa harjoittavilla viljelijöillä oli muita viljelijöitä useammin suunnitelmia kehittää tilansa tuotantoa seuraavan viiden vuoden aikana. Yleisimmin suunniteltiin tilan tuotannon laajentamista ja useammin laajentamista suunnittelivat muuta kasvinviljelyä (heinät, nurmi) tai muuta nautakarjataloutta kuin maidontuotantoa päätuotantosuuntanaan harjoittavat tilat. Vastaava kehitys näkyy myös maamme luomutuotantoalan, erityisesti nurmialan, sekä luonnonmukaisen naudanlihantuotannon kasvuna viime vuosina.

Johtamistaitojen kehittäminen tärkeää

Luomutuotantoa harjoittavat viljelijät pitivät tilan johtamiseen liittyviä tehtäviä muita viljelijöitä tärkeämpinä. Tärkeimpinä pidettiin taloudellista osaamista, kuten budjetointia ja kirjanpitoa sekä hallintoon, kuten tukiin ja lakeihin liittyvää osaamista sekä tilakokonaisuuden hallintaa. Luomutuottajat kokivat myös tilan johtamisesta aiheutuvaa henkistä painetta muita viljelijöitä useammin. Luomutilojen viljelijät hyötyisivätkin tilan talouteen ja johtamiseen liittyvien taitojen, työkalujen ja menettelytapojen kehittämisestä, koulutuksesta ja neuvonnasta varsinkin muutosvaiheissa.

Sukupolvenvaihdosten ja uusien yrittäjien tukeminen avainasemassa

Huomattava osuus tutkimusaineiston luomutilojen viljelijöistä myös suunnitteli sukupolvenvaihdosta muutaman seuraavan vuoden aikana. Maatilojen sukupolvenvaihdosten vähentyessä ja viljelijöiden ikääntyessä sukupolvenvaihdosten tukeminen on entistäkin tärkeämpää. Aiemmissa tutkimuksissa uusien luomutuottajien on havaittu usein tulevan maataloussektorin ulkopuolelta. Luomutuotanto voisikin houkutella myös uusia yrittäjiä alalle ja erityisen tärkeää onkin tukea niitä uusia yrittäjiä, joilla ei välttämättä ole maataloustaustaa tai -kokemusta. 

Alkuperäinen artikkeli: Väre, M. Mattila, T.E., Rikkonen, P., Hirvonen, M. and Rautiainen, R.H. 2021. Farmers’ perceptions on farm management practices and development plans on organic farms in Finland. Organic Agriculture. https://doi.org/10.1007/s13165-021-00352-4

Teksti: Minna Väre, Tiina Mattila ja Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus

Tämä tutkimus sai osarahoituksen Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiöltä.