Ohrapeltoa, kuvaaja Vesa Koivu
Ohrapeltoa, kuvaaja Vesa Koivu

Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi

Ilmastonmuutoksen hillintätoimien kiireellisyys on nostanut ruoantuotannon yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Maataloudelta odotetaan yhä suurempaa ilmastokestävyyttä, kykyä sitoa hiiltä maaperään ja kasvihuonekaasujen päästöjen hillitsemistä. Ilmastohuolen rinnalle yhtä polttavaksi on noussut huoli elonkirjon hupenemisesta: luonnon monimuotoisuuden ylläpito ja palauttaminen on myös maataloudessa korostuva tavoite. Nämä tavoitteet vaativat monimuotoisen keinovalikoiman.  Paine maatalouden ilmastokestävyyden parantamiseen on jo lisännyt viljelijöiden kiinnostusta maan hoitoa kohtaan, ja monia luomutuotannossa jo pitkään käytössä olleita menetelmiä hyödynnetään yhä yleisemmin myös tavanomaisessa maataloustuotannossa. Elonkirjon vaalimista vasta opetellaan.

Maataloutemme on siirtymässä kohti regeneratiivista tuotantoa. Regeneratiivisella eli uudistavalla maataloudella tarkoitetaan omat resurssinsa uudistavaa ja ekosysteemejä palvelevaa ruoan tuotantoa, jonka keskiössä on viljelymaan viljavuuden ylläpito ja sen nostaminen.  Keinovalikoimaan sisältyvät jo monimuotoinen hiiltä sitova ja maan kasvukuntoa parantava viljelykierto, kasvipeitteisyyden ylläpito ja mahdollisimman vähäinen maan muokkaus.

Luomutuotannon täytyy kehittyä, jotta sen asema kestävän ruoantuotannon sertifioituna tuotantotapana säilyy ja vahvistuu entisestään globaalissa ruokajärjestelmässä.  Luomuviljelyn kehittäminen edellyttää sen ympäristötehokkuuden parantamista tutkimusperustaisesti ja käytännön toimintaympäristöä ymmärtäen. Yhtä tärkeää on tuottaa tutkimukseen perustuvia syötteitä luomusertifioinnin kehittämiseksi.

Mitä uutta regeneratiivisen maatalouden keinovalikoima tarjoaisi luonnonmukaiselle maataloudelle?

Hankkeen toimenpiteet

  • Kehitämme luomuosaamista erityisesti regeneratiivisen eli uudistavan tuotannon suunnassa.
  • Selvitämme ja testaamme regeneratiivisen luomuviljelyn toteuttamisen mahdollisuuksia ja käytäntöjä olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen ja luomutiloilla tehtävien käytännön kokeilujen avulla.
  • Tuotamme osaamista ja opasmateriaalia regeneratiivisen luomuviljelyn toteuttamisesta eri tuotantosuunnilla.

Hankkeen rahoitus ja toimijat

Hanke on Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteishanke (toteutusaika 1.4.2020-30.4.2022), jota rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Luonnonmukaisen tuotannon kehittämissäätiö.

 

Lisätietoja hankkeesta: Sari Iivonen, sari.iivonen@luke.fi; Heli Lehtinen, heli.lehtinen@helsinki.fi;  Juha Helenius, juha.helenius@helsinki.fi

logo_pieni-e1592471241832.png eu.png ely.png luomu.png luke_fi_virall_web-e1592468582299.jpghy-e1592469710904.jpgmaaseutu2020-oranssi-iso-002-e1592469727321.jpg