tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Luomu on ympäristöystävällinen tuotantotapa

Tiedetoimittaja Marko Hamilo kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä 7.6.2013, että ”luomu ei auta ympäristöä” ja että ”hallituksen luomuohjelma perustuu väärään oletukseen vesistö- ja ilmastokuormituksesta”.

Jo lähtökohtaisesti luomu on ympäristöystävällinen tuotantotapa, koska se perustuu ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen, viljelykiertoon ja ravinteiden kierrättämiseen eikä siinä käytetä luonnon monimuotoisuutta tuhoavia kemiallisia torjunta-aineita. Myös Tuomiston tutkimus osoitti, että luomutuotannolla on tavanomaisia viljelymenetelmiä paremmat ympäristövaikutukset hehtaaria kohti laskettuna

Mitä satotasoihin tulee, tieto eri tuotantotavoilla saavutetusta tasosta perustuu tämänhetkiseen tietoon ja keskiarvoihin. On mahdollista, että tavanomaisessa tuotannossa satotasot saattavat tulevaisuudessa laskea esimerkiksi maan tiivistymisen, maaperän köyhtymisen, uusiutumattomien kaivannaisten ehtymisen ja niiden kallistumisen tai sen takia, että torjunta-aineiden käyttöä rajoitetaan lailla ja säädöksillä. Vastaavasti on mahdollista, että luomutuotannossa satotasot nousevat tuotantomenetelmien kehittyessä ja osalla tiloista on jo nyt saavutettu tavanomaiseen tuotantoon verrattavissa olevia satoja.

Tutkimus on tärkeä apuväline kehitettäessä kestävää, ympäristöystävällistä ja turvallista ruokaketjua. Tavanomaisen tuotannon tutkimukseen on suunnattu merkittäviä tutkimuspanoksia vuosikymmenten ajan, luomututkimus ottaa vasta ensiaskeleitaan ja Luomuinstituutti on toiminut muutaman kuukauden. Luomu ruoantuotantostrategiana on kiinnostava niin globaalien kuin paikallistenkin ruokakysymysten ratkaisujen etsimisessä. Siksi tutkimusvaroja tulee ja kannattaa nyt suunnata luonnonmukaista ruoan tuotantotapaa kehittävään tutkimukseen.

On myös tärkeää, että kansalaisille ja kuluttajille välitetään oikeaa tietoa niin tavanomaisesta kuin luomutuotannostakin. Hamilon kirjoituksen otsikon pitäisikin olla muodossa ”Luomu auttaa ympäristöä”!

Pirjo Siiskonen, professori, Luomuinstituutin johtaja, p
Puh: 0440 752 755 sähköposti: pirjo.siiskonen@helsinki.fi

Jukka Rajala, erikoissuunnittelija, Ruralia-instituutti, Etelä-Savon ELY -keskuksen ympäristöpalkinnon 2013 saaja
Puh 044-303 2210 Sähköposti jukka.rajala@helsinki.fi