hirrus_pesanteko_2008_01_021_copy_1.jpg

Luomueläintilat hyödyttävät maatalousympäristössä pesiviä lintuja

Euroopan unionin maatalouden ympäristötuilla pyritään parantamaan luonnon monimuotoisuutta maatalousympäristössä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että ympäristötuista vain luomueläintilojen läheisyys kasvatti lintumääriä.

Maatalousympäristön lintulajit ovat vähentyneet pitkään niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Lajien tilannetta on yritetty parantaa EU:n maatalouden ympäristötukien avulla, eli maksamalla maataloustuottajille tukia oletettavasti ympäristölle suotuisien toimenpiteiden toteuttamisesta. Ympäristötukia on useita erilaisia, mutta niiden mahdollisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle on harvoin selvitetty.

Tuore tutkimus Suomesta osoittaa, että ympäristötuista luomueläintilojen läheisyys kasvatti maatalousympäristön lintumääriä. Sen sijaan useimmilla muilla ympäristötukimuodoilla oli vain vähäisiä vaikutuksia lintumääriin.

– Maatalouden ympäristötuet ovat suuri osa EU:n budjettia ja merkitsevin rahoitusmuoto luonnontilan parantamiseen. Tukia tulisi kohdentaa toimenpiteisiin, jotka hyödyttävät eniten luonnon monimuotoisuutta, kertoo tutkija Irina Herzon Helsingin yliopistosta.

Valtaosa luomueläintiloista on karjatiloja, joilla karja pääsee laiduntamaan. Laidunmaat ovat monirakenteisen kasvillisuuden ja lannan ansiosta monien hyönteisten suosiossa ja ne tarjoavat siten linnuille enemmän ravintoa. Luomueläintilat hyödyttivätkin eniten hyönteisiä ravintonaan käyttäviä lintuja, kuten pääskyjä ja kottaraisia.

– Haara- ja räystäspääsky on luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi lajeiksi määrien vähentymisen takia ja luomueläintilojen osuuden kasvattaminen parantaisi näiden lajien tilannetta. Tähän jokainen voi vaikuttaa itse päivittäisillä ostopäätöksillään ja suosimalla luomutuotteita, toteaa akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta, Luomuksesta.

Maatalouden ympäristötukiin liittyvien toimenpiteiden tehokkuuden selvittäminen on tärkeää, jotta verovaroin maksetuilla toimilla voidaan parantaa maatalouden monimuotoisuutta mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Helsingin yliopiston tutkijoiden toteuttama tutkimus perustuu Luomuksen koordinoimiin linnustolaskentoihin ja maatalouden ympäristötukien alueellisiin tietoihin, ja tutkimus on julkaistu kaikille avoimessa PLOS ONE -tiedesarjassa.

Santangeli, A., Lehikoinen, A., Lindholm, T. & Herzon, I. 2019. Organic animal farms increase farmland bird abundance in the Boreal region. PLOS ONE 15.5.2019.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0216009

 

Lisätietoja

Irina Herzon, 040 5330946 iryna.herzon@helsinki.fi

Aleksi Lehikoinen, 045 1375732, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi

  • Kuva Aleksi Lehikoinen