tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Luomuinstituutille haetaan johtajaa seuraavalle nelivuotiskaudelle

Luomuinstituutin johtajan tehtävä seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 1.1.2017-31.12.2020 on julistettu haettavaksi.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä
luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Tutkimustulokset ja
palvelut tuottavat lisäarvoa, kestävyyttä ja kilpailukykyä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle
elinkeinotoiminnalle ja tukevat yhteiskunnan päätöksentekoa. Luke tekee myös viranomaistehtäviä
ja on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Tarjoamme tutkimustyölle nykyaikaiset puitteet, ja toimimme laajoissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

 

Luomuinstituutti (www.luomuinstituutti.fi) on Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteinen monitieteinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto. Sen tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa luonnonmukaisesta tuotannosta ruokaketjun kehittämiseksi Suomessa. Luomuinstituutin tutkimusalat ovat alkutuotanto, ympäristö, elintarvikkeet ja yhteiskunta. Tietoa tutkimustuloksista välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla. Luomuinstituutin koordinaatioyksikkö sijaitsee Mikkelissä.

 

Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto hakevat

LUOMUINSTITUUTIN JOHTAJAA

kaudelle 1.1.2017 – 31.12.2020.

Luomuinstituutin (LI) johtajan tehtävänä on vastata LI:n toiminnasta ja taloudesta sekä rakentaa aktiivisesti monialaista luomututkimusta tukevaa hankekantaa LI:lle asetettavan ohjausryhmän strategisten linjausten mukaisesti yhteistyössä LI:n tutkija- ja asiantuntijaverkoston kanssa. Johtaja raportoi instituutin toiminnasta Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtajalle ja Helsingin yliopiston rehtorille sekä LI:n ohjausryhmälle.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä vahvaa johtamiskokemusta. Kokemus tutkimuksen, tutkimusryhmien ja -verkostojen johtamisesta on toivottavaa. Johtajalla tulee lisäksi olla perehtyneisyyttä elintarvikkeiden arvoketjuun ja luomuelinkeinon tarpeisiin. Hakijan eduksi luetaan kokemus ja näytöt tuloksekkaasta kansainvälisestä ja kansallisesta yhteistyöstä sekä tutkimus- ja kehitysrahoituksen hankinnasta. Tehtävässä tarvitaan kotimaisten kielten lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus määräytyy Luken vastaavien tehtävien palkkatason mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Johtajan toimipaikka sijaitsee Mikkelin yliopistokeskuskampuksella, ja johtajan työnantajaorganisaationa toimii Luke, joka hallinnoi LI:n toimintaa kaudella 1.1.2017 – 31.12.2020.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitetaan Luken pääjohtajalle ja toimitetaan osoitteeseen Luonnonvarakeskus, Viikinkaari 4, 00790 HELSINKI tai sähköpostitse kirjaamo@luke.fi 3.10.2016 klo 16:15 mennessä. Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään merkintä ”Luomuinstituutin johtaja”.

Lisätietoja tehtävästä antavat Luomuinstituutin ohjausryhmän puheenjohtaja tutkimusylijohtaja Johanna Buchert, p. 029 532 663, johanna.buchert@luke.fi, ja ohjausryhmän jäsen professori Sami Kurki, p. 050 081 1232, sami.p.kurki@helsinki.fi.

IN ENGLISH

The Natural Resources Institute Finland (Luke) is a research and expert organisation that works to advance bioeconomy and the sustainable use of natural resources. Research results and services produce added value, sustainability and competitiveness for business and industry based on renewable natural resources, and support decision-making within society. Luke also performs official duties and serves as one of Finland’s four statistical authorities. We provide modern, high-standard facilities and frameworks for research. Our network of offices is nationwide. We operate in broad international co-operation networks.

University of Helsinki – one of the world’s top universities! Founded in 1640, the University of Helsinki is one of the world’s leading universities in multidisciplinary research. The university has an international academic community of 40,000 students and staff members. It operates on four campuses in Helsinki and at several other locations in Finland. The University’s high-quality research creates new knowledge which is used to educate a range of specialists in various fields, and benefits societal decision-making and the business sector.

The Finnish Organic Research Institute FORI’s (www.luomuinstituutti.fi) multidisciplinary research and expert network operates under the Natural Resources Institute Finland and the University of Helsinki. The Institute promotes organic food production and consumption throughout the Finnish food chain by the means of research, science communication, education and development projects. Its main fields of research include organic primary production, organic production and the environment, organic foods, farming and society. The coordination unit of FORI is located in Mikkeli.

The Natural Resources Institute Finland and the University of Helsinki invite applications for the position of

DIRECTOR, FINNISH ORGANIC RESEARCH INSTITUTE

For the period of 1 January 2017 to 31 December 2020.

The Director of Finnish Organic Research Institute (FORI) is responsible for the operations and finances of the Institute and for active generation of a project portfolio that supports multi-disciplinary organic research together with the FORI’s network of scientists and experts. The Director reports to the President of the Natural Resources Institute Finland, the Rector of the University of Helsinki, and the steering group of FORI.

The candidate should have a relevant doctoral degree and strong leadership experience. Experience in the management of research, research groups and networks is also required. The candidate should be familiar with the research needs of the food value chain as well as organic production as a livelihood. Experience and proof of productive international and national cooperation and the acquisition of R&D funding will be expected. In addition to Finnish and Swedish, good English skills are a must.

The salary will be determined according to the salary level of corresponding positions in the Natural Resources Institute Finland. Applicants may also present a salary request. The Director’s office is located on the University campus in Mikkeli and the employing organisation is the Natural Resources Institute Finland.

A free-form application and CV addressed to Luke’s President must be submitted to the Natural Resources Institute Finland, Viikinkaari 4, FI-00790 HELSINKI or by e-mail to kirjaamo@luke.fi by 16:15hrs on 3 October 2016. Please include “Director, Finnish Organic Research Institute” on the envelope or email subject line.

For more information on the position, please contact the Chairperson of the Steering Group of Finnish Organic Research Institute, Dr. Johanna Buchert, Executive Vice President, Research at Natural Resources