Luomuinstituutti_177x145.gif
Luomuinstituutti_logo

Luomuinstituutille merkittävä hankerahoitus Tekesiltä

Luomuinstituutti on saanut Tekesiltä yli 1,5 miljoonan euron rahoituksen uudelle LuomuKasvu-hankkeelle. Hankkeessa tunnistetaan tekijöitä, jotka estävät tai edistävät koko luomuarvoketjun kestävää muutosta ja sopeutuvuutta kysyntään, markkinoiden vaihteluun ja ympäristömuutokseen.

Tutkimus valottaa ruokaturvan kannalta tärkeää kysymystä ruokaketjujen muutoskestävyydestä. Yhteistyössä yritys- ja yhteisökumppaneiden kanssa hanke määrittää luomutuoteketjut, joilla on kasvupotentiaalia. Näiden kestävän kasvun edistämiseksi hanke ratkoo luomun tuottavuuden pullonkauloja alkutuotannon tuotantoteknologiaan kohdistuvalla tutkimuksella.

Hanke kehittää tuottajien verkostoyhteistyön malleja tuoteketjun toimitusvarmuuden hallintaan sekä hävikkikynnyksen ylittämiseen koti- ja vientimarkkinoilla. Kierrätyslannoitteet, uusiutuva energia ja rehuomavaraisuus ovat hankkeessa korostuvia teemoja. Hanke käyttää sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. LuomuKasvu-hanke on merkittävä panostus luomun osaamisen kehittämiseksi Suomessa. Yhdessä kumppaneidensa kanssa hanke tuottaa sellaista julkista tietoa, joka edistää luomutuotannon ja luomualan yritysten menestymisen edellytyksiä.

LuomuKasvu eli Luomutuotannon kestävä tehostaminen ja luomuarvoketjujen kehittäminen -hankkeen kesto on 2014–2018. Hankkeen kokonaisrahoitus on 2,5 miljoonaa euroa ja hankkeeseen osallistuu 17 yritystä ja yhteisöä. Hanke kuuluu Tekesin Green Growth -ohjelmaan ja rahoitusmuoto on Tekes-FiDiPro. Hankkeen toteuttaa Luomuinstituutti, joka on Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n verkosto-organisaatio.

Hankkeen vastuullinen johtaja Helsingin yliopiston osalta on professori Juha Helenius maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta ja MTT:n osalta Luomuinstituutin ympäristötutkimuksen tutkimusalajohtaja, MMT Helena Kahiluoto. Hankkeen tieteelliseksi johtajaksi ja vierailevaksi professoriksi on kutsuttu professori Carlo Leifert Newcastlen yliopistosta Englannista.

Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteessa www.luomuinstituutti.fi.

Lisätietoja:

Juha Helenius, Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, juha.helenius@helsinki.fi, puh. 040 849 3025

Helena Kahiluoto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, helena.kahiluoto@mtt.fi, puh. 040 511 8335

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokaketjussa.