tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Luomuinstituutin tutkijat esillä kansainvälisessä tiedeseminaarissa

NJF (Nordic Association of Agricultural Sciences) eli Pohjoismaiden maataloustutkijoiden yhdistys järjesti luomualan tieteellisen seminaarin 21.-23. elokuuta 2013 Tanskassa, Vingstedin konferenssikeskuksessa Bredstenissä. Se oli lajissaan ensimmäinen, kokonaan luomuun keskittynyt NJF-seminaari.

Seminaarin teema oli Organic farming systems as driver for change eli  luomutuotantosysteemit muutoksen ajajina. Työryhmäteemat olivat: 1. Societal and economic viability, Yhteiskunnallinen ja taloudellinen toteutettavuus, 2. Transition to renewable resources, Siirtyminen uusiutuviin luonnonvaroihin, 3. Nutrient sufficiency and management in farming systems, Ravinteiden riittävyys ja hallinta viljelysysteemeissä ja 4. Productivity and sustainable production levels in animal and crop production, Tuottavuus ja kestävän tuotannon tasot eläin- ja kasvituotannossa.

Luomuinstituutin koordinaatioyksiköstä seminaariin osallistuvat tutkimuskoordinaattori Jaakko Nuutila ja johtaja Pirjo Siiskonen posterilla New Tendensies in the Scientific Research of the Organic Food System in Finland, Uusia suuntauksia Suomen luomuruokajärjestelmää koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa ja Luomuinstituutin tutkijaverkostosta erikoistutkija Kaija Hakala posterilla  Organic rapeseed production in Finland, Luomurypsin tuotanto Suomessa, tutkija Jukka Kivelä posterilla The impact of conversion to ecological recycling agriculture (ERA) on farm nitrogen budjets and production levels, Kierrättävään luomumaatalouteen (ERA) siirtymisen vaikutukset maatilojen typpitaseisiin ja tuotantomääriin ja tutkija Pentti Seuri posterilla Optimizing nitrogen utilization by Ecological Recycling Agriculture (ERA), Typen käytön tehostaminen kierrättävän luomumaatalouden avulla.

Kaikki seminaariesitykset ovat myöhemmin luettavissa NJF:n kotisivuilla.

Teksti: Pirjo Siiskonen