tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Luomuinstituutti aloitti toimintansa

Luomuinstituutti tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko elintarvikeketjussa.

Tutkimus on monitieteistä ja elinkeinolähtöistä, ja se tehdään tutkijaverkostossa. Tietoa tutkimustuloksista välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. Luomuinstituutti toimii yhteistoiminnallisesti ja verkostoituneesti.

Luomuinstituutin tutkimusalat jakaantuvat neljään kokonaisuuteen: alkutuotanto, elintarvikkeet, ympäristö ja yhteiskunta.  

Alkutuotannon osalta tutkimus keskittyy viljely- ja tuotantojärjestelmiin, kasvituotannon biologiaan, viljely- ja ravinnekiertoihin, kotieläintuotantoon, luomun tuotantoteknologiaan ja luomutuotannon tilatason talouteen.

Luomu ja ympäristö -kokonaisuudessa tutkimuskohteena on luomun ympäristövaikutukset, kuten ravinteiden huuhtoutuminen, ilmastovaikutukset ja biodiversiteetti.

Elintarvike- ja ravitsemustiede ovat puolestaan luomuelintarvikkeita koskevan tutkimuksen tieteenaloja. Tutkimus voi kohdistua elintarvikekemiaan, elintarviketeknologiaan ja ravitsemukseen.

Yhteiskuntatieteellisen luomututkimuksen kohteena voivat olla politiikka, luomuketjun toimivuus ja toimijat, kuluttajien käyttäytyminen, luomumarkkinat ja hinnanmuodostus sekä luomualan kehitystrendit.

Luomuinstituutin arvot ovat tutkimuslähtöisyys, avoimuus, yhteistyöhalukkuus ja tuloksellisuus.

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon, ja jaamme tietoa avoimesti kaikille. Toimimme verkostona ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, ja työmme tuottaa tulosta.