Luomuinstituutti_9695_web.jpg
Kuva: Risto Musta

Luomuinstituutti sai uuden tutkimusstrategian vuosille 2021-2024

Luomuinstituutin uusi tutkimusstrategia vuosille 2021-2024 on valmistunut. Tavoitteena on priorisoida suomalaisen luomualan tutkimustarpeita seuraaville vuosille. Priorisointi on tarpeellista tutkimusrahoituksen niukkuuden, ruokajärjestelmän kestävyyshaasteiden ja luomuelinkeinon nopean kasvun takia.

Tutkimusresursseja halutaan suunnata suomalaisen luomuelinkeinon kehittämisen näkökulmasta keskeisiin kysymyksiin koko luomuruokaketjussa pellolta pöytään. Uutena läpileikkaavana teemana strategiassa esitellään “tulevaisuuden luomu”. Sen ajatuksena on nostaa esiin luomu ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksen veturina sekä tarkastella digitalisaation ja uusien teknologioiden lupauksia ja haasteita luomutuotannossa.

Tutkimuksen painopisteitä

Luomualkutuotannon tutkimus keskittyy muun muassa luomutuotantojärjestelmien ja -menetelmien monipuolistamiseen ja ympäristökestävyyden parantamiseen, luomueläinten hyvinvoinnin kysymyksiin ja luomulisäysaineiston kehittämiseen.

Ympäristövaikutusten tutkimuksen kärkiä ovat muun muassa ympäristökestävyyden arviointimenetelmäkehitys, ympäristökuormituksen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Luonnon monimuotoisuudella on yhteys myös ihmisten terveyteen esimerkiksi ympäristön ja elimistön mikrobilajiston välityksellä. Ympäristötutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen välisenä linkkinä voidaan nähdä muun muassa luomutuotannon tarjoamien ekosysteemipalveluiden hinnoittelu ja markkinat.

Tulevalla kaudella luomualan toimijat kohtaavat suuria muutoksia, joihin niiden on toiminnoissaan sopeuduttava.

Luomuelintarvikkeiden tutkimuksen saralla panostetaan luomuelintarvikkeiden prosessointiin ja laatuun liittyvään tutkimukseen sekä tuetaan elintarvikealan yritysten osaamista, jotta ne pystyisivät ottamaan huomioon luomutuotannon vaatimukset ja kulutuskysynnän muutokset tuotekehityksessään ja liiketoiminnassaan.

Luomu yhteiskunnassa ja markkinoilla -tutkimusteema tarkastelee luomualan toimintaedellytyksiä ja asemaa yhteiskunnassamme, kehittää liiketoimintamalleja sekä pureutuu kuluttajien luomutietoisuuteen, arvostukseen ja ostokäyttäytymiseen liittyviin kysymyksiin.

Muuttuva toimintaympäristö

Tulevalla strategiakaudella 2021–2024 luomualan toimijat kohtaavat suuria muutoksia, joihin niiden on toiminnoissaan sopeuduttava.

Luomutuotantotavan periaatteita määrittävää EU:n uutta luomuasetusta aletaan soveltaa, ja maataloustukijärjestelmää ohjaavaa Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP) uudistetaan tällä strategiakaudella. Näin ollen alan toimintaympäristöön tulee merkittäviä muutoksia lähivuosina, ja siksi on perusteltua suunnata luomualan tutkimus- ja kehittämistoimintaakin tulevaisuuteen entistä vahvemmin.

Tutkimusstrategia suomeksi

Tutkimusstrategia englanniksi