slide2.jpg

Luomukasvihuonetutkimukselle rahoitusta

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Liisa Särkkä vastaanotti Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön myöntämän 70 000 €:n apurahan 1.6. säätiön apurahojen jakotilaisuudessa.  Apuraha myönnettiin Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun yhteishankkeelle ’Luomuvihannesten ammattimaisen kasvihuonetuotannon ja arvoketjun tuottajalta kuluttajalle edistäminen’.

Luomuvihannesten kysyntä kasvaa, mutta satomäärät ovat vain murto-osan tavanomaiseen tuotantoon verrattuna.  Luomuvihannesten kasvihuoneviljelyä ei ole Suomessa tutkittu, joten tutkimustiedon tarve on suuri kun tuotannon tasoa pitäisi nostaa merkittävästi.

Koska kuluttajat ostavat 90 % luomutuotteista vähittäiskaupoista, tulee vähittäiskaupan odotukset selvittää ja tuottajan ja kaupan vuorovaikutusta vahvistaa. Digitaalisia järjestelmiä läpinäkyvyyden todentamiseksi voidaan kehittää sen jälkeen kun tiedetään kaupalle ja kuluttajalle tärkein tieto.