koivunlehdet-scaled.jpg

Luomulla lisäarvoa matkailuun

Tämän päivän kuluttajia puhuttelee hyvinvointi, aitous, luonnollisuus, yksilöllisyys sekä eettisyys, ekologisuus ja vastuullisuus. Luomutuotteet ovat vastaus moniin tämän päivän kulutustrendeihin, ja luomutuotteiden kysyntä kasvaakin voimakkaasti globaalisti, minkä seurauksena luomubrändi on kansainvälisesti jo hyvin tunnettu. Luomu liitetään vahvimmin elintarvikkeisiin ja kosmetiikkaan, mutta sen brändiarvoa olisi mahdollista hyödyntää laajemminkin ja monipuolisemmin mm. erilaisissa matkailijoille suunnatuissa palveluissa ja tuotteissa.

Luomubrändin käytettävyyttä selvitettiin Etelä-Savon matkailussa

Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa -hankkeessa selvitettiin miten luomun ja luomubrändin käytettävyyttä voitaisiin lisätä Etelä-Savon matkailussa. Hankkeessa tarkasteltiin luomumatkailun tilannetta Euroopassa ja Suomessa sekä ideoitiin ja kehitettiin yhdessä hankkeen yrittäjien kanssa uudenlaisia matkailutuotteita, kuten luomusauna ja luomumetsäretki.

Euroopassa luomumatkailu näyttäytyy muun muassa luomumaatilamatkailukohteina, hotelleina, B&B -paikkoina, ravintoloina ja ruokaan liittyvinä ohjelmapalveluina. Etelä-Savon vahvuudet ovat monipuolinen luomutuotanto ja luomuasiantuntemus, jotka tunnetaan valtakunnallisesti, laajat metsäalueet ja puhdas luonto sekä runsaat vesistöt. Nämä vahvuudet huomioiden maakunnassa olisi hyvät mahdollisuudet hyödyntää yhteistyötä matkailun ja maatalouden kesken. Luomumaatiloilla järjestettävät omatoimiset tai opastetut luomutilareitit voisivat olla matkailijoita kiinnostavia kokonaisuuksia. Tilat voisivat tarjota erilaisia palveluja matkailijoille, kuten majoitusta, opastettuja tutustumiskäyntejä pelloilla ja tuotantotiloissa maisteluineen sekä erilaisia ruokakursseja.

Luomumatkailutuotteisiin voidaan luoda lisäarvotekijöitä erilaisin tavoin.

Luomumatkailutuotteisiin voidaan luoda lisäarvotekijöitä erilaisin tavoin. Luomusaunatestaus osoitti, että luomuun voidaan liittää oikein valittujen luomutuotteiden tai niihin kytkeytyvien aktiviteettien muodossa esimerkiksi uutuuden viehätystä, rentoutumista tai hemmottelua. Luomumetsäretkitestaus ja asiakaskysely puolestaan osoittivat, että luomumetsään kytkeytyvä matkailutuote kannattaa tuotteistaa selkeästi erilaiseksi kuin vastaava “tavanomainen” matkailutuote. Yksi mahdollisuus on kytkeä metsään jotain uutta tekemistä ja kokemista, jolloin luomumetsä toimii jonkin kiinnostavan aktiviteetin ympäristönä.

Metsien luomukeruualueiden hyödyntäminen matkailussa on kiinnostava mahdollisuus

Luomu esiintyy matkailussa tällä hetkellä vahvimmin ruoan muodossa. Yksittäisinä raaka-aineina tai tuotteina ja ilman selkeää konseptia luomu ei kuitenkaan nouse esille eikä ole matkailullisesti kovin houkutteleva. Luomuruoalla on kuitenkin tärkeä rooli yrityksen vastuullisuuden toteuttamisessa ja matkailupaikan ympäristövastuullisuus voi näkyä konkreettisimmin asiakkaalle muun muassa lähi- ja luomutuotteina. Myös metsäretkipalveluissa, joissa ruoka ja luonnontuotteet ovat jollain tavalla mukana, luomun korostaminen voisi tuoda lisäarvoa. Esimerkiksi marjan-, sienten-, tai villiyrttien poimintaretket luomukeruualueille, sisältäen myös ruuan valmistuksen kerätyistä aineksista, voisivat olla yksi mahdollisuus hyödyntää luomun tuomaa lisäarvoa.

Luomukeruualueilla on imagoarvoa niin yrityksille kuin matkailualueelle ja niiden määrän lisäämisellä voitaisiin tukea matkailuyrittäjyyttä ja palvella alueen matkailu- ja luonnontuote-elinkeinojen kehittämistä. Luomukeruualueiden ei tarvitse välttämättä olla kovin laajoja, vaan myös pienemmillä sertifioiduilla alueilla on merkitystä matkailuyrityksen toiminnassa ja vastuullisuusviestinnässä.

Luomukeruualueilla on imagoarvoa niin yrityksille kuin matkailualueelle.

Saimaan alueen puhdas luonto tukee positiivisesti mielikuvaa luomusta myös matkailussa. Puhtauden lisäksi luomuun liitetään asioita kuten ympäristöystävällisyys ja alhainen hiilijalanjälki. Luomumatkailutuotteiden ostajat löytynevät juuri luontoa arvostavista, luomutuotteita runsaasti käyttävistä ja kenties uusia kokemuksia etsivistä kuluttajista.

Alkuperäinen julkaisu: Muttilainen, Hanna & Väisänen, Hanna-Maija. 2021. Luomun lisäarvon hyödyntämismahdollisuudet matkailussa Etelä-Savossa. Luonnonvarakeskus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus. 8/2021. 38 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-156-1

Kirjoittaja:

Hanna Muttilainen, Luonnonvarakeskus ja Hanna-Maija Väisänen, Helsingin yliopisto