kaupanhyllylla_erkkioksanen_web.jpg
Kuva: Erkki Oksanen

Luomun kasvava kysyntä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Luomubuumi – Lisää luomutuotteita paremmalla osaamisella ja rohkeilla kokeiluilla – hanke, 2018 – 2021.

Luomuelintarvikkeiden kysyntä ja kuluttajien kiinnostus uusiin luomutuotteisiin ovat kasvaneet. Luomutuotteita suositaan puhtauden, hyvän maun ja ympäristöystävällisyyden takia. Kotimaisten luomuraaka-aineiden kulutusta voitaisiin lisätä ja jalostusastetta nostaa tuomalla markkinoille uusia kuluttajia kiinnostavia luomutuotteita. Tämä vahvistaisi koko kotimaista luomutuotantoketjua.

Päätökseen tulleen Luomubuumi-hankkeen alkuvuonna 2019 teettämästä selvityksestä käy ilmi, että päivittäistavarakauppa näkee markkinapotentiaalia monissa eri tuoteryhmissä. Kaupan mukaan erityisesti kysyntää olisi kotimaisille luomumarjoille ja niistä valmistetuille tuotteille. Kauppa toivoo lisää valikoimaa kasviproteiinituotteisiin, tuoreisiin luomuvihanneksiin, laadukkaisiin erityisesti kasviksista tehtyihin valmisruokiin ja näiden lisäksi muun muassa terveellisiin välipalatuotteisiin, lihavalmisteisiin ja leipiin.

luomubuumi1.png
Päivittäistavarakaupan toiveet luomuvalikoiman laajentamiseksi.
Kuvalähde: Luomubuumi – Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella: Loppuraportti. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 19/2021. 

Myymälätarkastelun perusteella luomun myymälänäkyvyys vaihtelee sekä kaupparyhmittäin että myymälöittäin. Tuotteiden valmistajien omat ratkaisut näkyvyyden ja erottuvuuden lisäämiseksi ovat tarpeellisia.

Luomun rinnalle muita myyntiargumentteja

”Valmistajien ydinviesti ja myyntiargumentti usein on pelkästään se, että tuote on luomua. Se ei välttämättä riitä kuluttajien kiinnostuksen herättämiseen. Tuotteistaminen olisi hyvä perustaa luomun lisäksi myös muiden lisäarvotekijöiden, kuten esimerkiksi helppokäyttöisyyden ja ruokatrendien varaan. Tuottajilla olisi mahdollisuus myös argumentoida selkeästi tutkimustietoon perustuvista luomutuotannon hyödyistä”, Riitta Kaipainen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista sanoo.

Kotimaiselle luomulle olisi tarvetta, koska tällä hetkellä tarjonta perustuu usein ulkomaisiin raaka-aineisiin jai valmistajiin.

Tuote- ja pakkauskokojen pieneneminen ovat vahvoja trendejä. Esimerkiksi minikokoisten vihannesten tarjonta on lisääntynyt, ja joukkoon on tullut myös joitakin luomutuotteita. Pakkauskokojen pienentyminen kautta linjan näkyy lisääntyneenä kerta-annos- ja yksittäispakattujen tuotteiden tarjontana. Tuotteiden erilaistamiseksi ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi kauppojen hyllyille on myös tullut erilaisia sekoituksia, kuten vihannesten värisekoituksia tai eri raaka-aineista valmistettuja sekoituksia. Tuotteiden helppokäyttöisyys korostuu kuluttajien keskuudessa. Edellä mainitut ja myös muut ruokatuotteisiin liittyvät uudet suuntaukset antavat aineksia uusien luomun tuotekonseptien kehittämiseen.

Luomuelintarvikkeita kaupan hyllylle – ideoita uusiksi tuotteiksi

Luomubuumi-hankkeessa ideoitiin tuotekonsepteja tavoitteena rohkaista yrittäjiä valmistamaan luomuelintarvikkeita. Tuotekonseptit kehitettiin markkinapotentiaaliselvitysten, kauppojen luomutarjonnan sekä hankkeen työpajoissa saatujen yritysten toiveiden pohjalta.

”Konseptit eivät ole valmiita reseptejä, vaan niiden tarkoituksena on havainnollistaa luomutuotteita, joilla voisi olla selvitysten perusteella markkinapotentiaalia”, Maarit Mäki Luonnonvarakeskuksesta selvittää.

Konsepteissa kerrottiin tuotteiden kohderyhmistä, trendeistä, lisäarvosta sekä niiden valmistusperiaatteesta. Tuotekonsepteja tukemaan on laadittu tuotekehityksestä ja elintarvikkeiden prosessoinnista kertovia tietopaketteja. Tuotekonseptit ja tietopaketit sekä tietoa luomutuotteiden markkinapotentiaalista, nykyisin markkinoilla olevista luomutuotteista sekä kuluttajien valintoihin vaikuttavista tekijöistä on julkaistu Luomubuumi-hankkeen loppuraportissa.

Lisätietoja:

Luomubuumi-hankkeen verkkosivu

Hankkeen tuloksista on koottu julkaisu: Mäki, M., Peltomäki, T., Pap, N., Tupasela, T., Iivonen, S., Autio, S. & Kaipainen, R. 2021. Luomubuumi – Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella: Loppuraportti. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 19/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 117 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-173-8


Maarit Mäki, Luonnonvarakeskus, ja Sari Iivonen, Luomuinstituutti

lippu-ja-lause-suomi-002-1024x160.jpg