IMG_1772.jpg

Luomun talousvaikutukset selvitetään maakunnittain

Luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon vaikutusten eroja alue- ja kansantaloudellisesti selvitetään ensimmäistä kertaa Suomessa sekä nykytilanteeseen että tulevaisuuteen peilaten.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa käynnistyneen hankkeen päätavoitteena on tarkastella luomutuotannon alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä selvittää tuotannon edistämiseen liittyviä tekijöitä. Pyrkimyksenä on tuottaa ja levittää uutta tietoa luomun merkityksestä niin työllisyydelle kuin taloudelle.

– Uusi tieto auttaa tuottajia ja päättäjiä päätöksenteossa sekä toimenpiteissä, kun arvioidaan siirtymistä tavanomaisesta tuotannosta kohti luomutuotantoa tai luomun käyttöä, kertoo projektipäällikkö Leena Viitaharju Ruralia-instituutista.

Tuottajilta halutaan vastauksia

Hankkeessa on juuri aukaistu valtakunnallinen e-lomakekysely, joka on suunnattu luomutuottajille.
Tavoitteena on saada noin 800 vastausta. Lomake löytyy osoitteesta

Kyselyn avulla selvitetään muun muassa luomutuotannon kustannuksia, kysyntää sekä tuotannon nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Kyselyistä saatavaa aineistoa käytetään luomutuotannon skenaarioanalyysin tekemisessä. Vaikuttavuuslaskelmat toteutetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitetyllä laskentamenetelmällä, dynaamisella yleisen tasapainon aluemallilla (Reg-FinDyn).

Skenaarioiden tulokset kuvaavat luomutuotannon taloudellisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat kansantalouden ja kaikkien Suomen maakuntien elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Vastaavia laskelmia on Ruralia-instituutissa tehty aiemmin muun muassa lähiruuan käytöstä julkisella sektorilla.

Kaksivuotista hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ruokaketjun toiminnan edistämisen –varoista.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Leena Viitaharju
050-415 1164
leena.viitaharju@helsinki.fi

Yhteyshenkilöt
Tiedottaja Pasi Komulainen
Puh.050-539 8523
pasi.komulainen@helsinki.fi

Linkit

Kysely luomutuottajille

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla.
Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!