Tallinna-IFOAM2017-scaled.jpg

Luomun tiekartta kestävään ruoka- ja viljelyjärjestelmään Euroopassa

Euroopan luomusektorin etujärjestö IFOAM EU esitteli konferenssissaan Tallinnassa 5.-6.9.2017 tuoreen strategiansa, jonka avulla toteutetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita siten, että puolet Euroopan viljelyalasta on siirtynyt luomuun vuoteen 2030 mennessä. IFOAM EU:n puheenjohtaja Christopher Stopes esitteli tiekartan tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Hänen mukaansa luomulla on keskeinen rooli ruokajärjestelmän muuttamisessa kestävämmäksi. Strategiassa on kolmenlaisia toimia. ”Luomua joka pöytään” tähtää luomuruuan kysynnän ja tarjonnan lisäämiseen siten, että siitä tulee ruokajärjestelmän yleisesti hyväksyttyä valtavirtaa. ”Paranna – inspiroi – jaa” tähtää luomutuotannon kehittämiseen, tutkimuksen ja tietoisuuden lisäämiseen ja kansalaisten osallistumiseen. ”Reilu peli, reilu palkka” korostaa toimia, joiden avulla luomutuotannon kannattavuudesta pidetään huolta. EU:n maatalouspolitiikan edellytetään jatkossa ottavan huomioon nykyistä paremmin viljelyn ympäristövaikutukset, jolloin luomuviljelyn tuottama yhteinen hyvä ympäristölle ja yhteiskunnalle kompensoitaisiin nykyistä paremmin verrattuna tavanomaisen viljelyn tukijärjestelmään.

Konferenssissa työskenneltiin kolmessa työpajassa, jotka rakentuivat näiden teemojen ympärille. Työpajoissa esiteltiin inspiroivia esimerkkejä eri maista, joiden avulla näitä teemoja oli tuotu suuren yleisön tietoisuuteen. Esimerkiksi Suomen luomupuuron syönnin maailmanennätys sai ansaitsemaansa huomiota ”Luomua joka pöytään” –työpajassa. ”Paranna – inspiroi – jaa” –työpajassa esiteltiin mm. kreikkalaista opetusviljelmää, joka kannustaa nuoria työttömiä opiskelemaan luomuviljelytaitoja ja hankkimaan siten ammattiosaamista. ”Reilu peli, reilu palkka” –työpajassa käsiteltiin esimerkkejä paikallisten ja lähiruokaketjujen tuomasta arvonlisästä luomuelinkeinolle. Etukäteen pyydettyjen esitysten lisäksi työpajojen osallistujat kertoivat kokemuksia omista maistaan.

Konferenssin lopuksi työpajoista tulleet esimerkit yhdistettiin taiteilijan näkemyksellä koko seinän mittaiseksi kuvitetuksi tiekartaksi, joka osoitti, miten monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja on jo tekeillä Euroopassa luomun valtavirtaistamiseksi. Yhdessä tekemällä ja tietojen vaihtamisella saadaan enemmän aikaan kuin yksin puurtamalla.

IFOAM EU:n jäseninä on noin 190 eurooppalaista elintä edustaen viljelijöitä, ruoan jalostajia, kauppaa, sertifiointia, konsultteja, tutkijoita, ympäristö- ja kuluttajajärjestöjä jne. Tallinnan konferenssissa oli lähes 200 osallistujaa edustaen näitä luomusektorin eri toimijoita. Suomesta konferenssiin osallistui runsaasti tutkijoita ja elinkeinonharjoittajia. Konferenssi oli oivallinen mahdollisuus tutkijatapaamisiin ja verkostoitumiseen.

Konferenssiin liittyi myös erillinen retkeily 7.9., jolla tutustuttiin virolaiseen luomuhunajan tuotantoon, vierailtiin lammastilalla, maistettiin paikallista lähituotettua ruokaa ja käytiin luomujäätelötehtaalla. Retkellä ilmeni mm., että kaikki Viron valtionmetsät ovat jo sertifioitu luomukeruualueiksi, jolloin paikallisten luomuraaka-aineiden saaminen on suhteellisen helppoa luomutuotteiden jalostajille. Metsien luomusertifiointi mahdollistaa laajan luomumehiläistarhauksen eri puolilla Viroa, ja merkittävä osa virolaisesta hunajasta onkin luomutuotettua.

Lisätietoja konferenssista saa IFOAM EU:n nettisivuilta: http://www.ifoam-eu.org/