IMG_4100-e1586337340126.jpg

Luomun tuotantoalan kasvu ei näy luomutuotteiden määrässä

Luonnonvarakeskuksen selvitys antaa osviittaa siitä, että luomutuotannon kannusteita olisi vielä kehitettävä, jotta luomutuotteiden tarjonta kasvaisi.

Luonnonmukaisen tuotannon viljelyala on kasvanut useiden vuosien ajan. Suuri osa pinta-alan kasvusta on kuitenkin luonnonmukaisesti tuotettujen rehunurmien alan kasvua. Tiedot selviävät Luonnonvarakeskuksen tuoreesta Tuplasti luomua -selvitysraportista, jonka tavoitteena oli selvittää, miten markkinoille päätyvien luomutuotteiden määrät saataisiin kaksinkertaistettua.

Selvityksen mukaan ihmisravinnoksi suoraan käytettävien satokasvien tuotantoalan kasvu on ollut varsin vähäistä tarhahernettä ja kauraa lukuun ottamatta. Tarhaherneen luonnonmukaisen tuotannon ala on kymmenkertaistunut muutamassa vuodessa, joskin osa alasta on vielä siirtymäkauden alaa siirryttäessä tavanomaisesta tuotannosta luomuun.

Luomupinta-alan kasvun seurauksena luomun kokonaissato ei ole kuitenkaan kasvanut peltokasveista kuin kauralla. Muilla viljalajeilla luomun kokonaissadon kehitys on pysähtynyt. Puutarhakasveista kokonaissato on kasvanut mansikalla, porkkanalla ja tarhaherneellä. Muilla tärkeimmillä puutarhakasveilla kokonaissadon määrä on ollut melko tasaista vuodesta toiseen.

 

luomutiedote_kuva1b.jpg

luomutiedote_kuva2.jpg

Yli puolet luomurehunurmista on luomukasvinviljelytiloilla, jolloin luomurehunurmi käytetään pääosin joko viherlannoitukseksi tai tavanomaisen tuotannon eläinrehuksi.

Sadonkorjuuvelvoitteen poistuminen EU:n maataloustuen tukiehdoista näyttäisi lisänneen sellaisen viljelyalan määrää, jolta ei korjata satoa. Esimerkiksi luomukauran viljelyalasta tällaisen alan osuus on keskimäärin 20 prosenttia. Myös puutarhakasveilla sadonkorjuuvelvoitteen poistumisen myötä korjaamattoman alan määrä on kasvanut.

”Luonnonmukaiselle tuotannolle maksettavan erillisen luomukorvauksen kohdentamista pitäisi arvioida uudelleen, jotta luomutuotteiden kysyntään pystyttäisiin tulevaisuudessa vastaamaan paremmin”, arvioi selvitystyössä mukana ollut tutkija Kauko Koikkalainen Luonnonvarakeskuksesta.

Sadonkorjuuvelvoitteen poistuminen EU:n maataloustuen tukiehdoista näyttäisi lisänneen sellaisen viljelyalan määrää, jolta ei korjata satoa.

Selvityksen mukaan markkinoille tulevien luomutuotteiden määrää ja valikoimaa voidaan lisätä kysyntää vastaavaksi esimerkiksi kehittämällä kannusteita niin, että ne motivoivat viljelijöitä tuottamaan ja kehittämään kuluttajille myytäviä luomutuotteita.

”Yksi keino pinta-alan lisäämisen sijasta olisi tukea luomutuottajia maksamalla nykyistä suurempi osuus tuesta tuotetun määrän perusteella. Nykyinen tukiympäristö kannustaa usein luomutuottajaa tuottamaan enemmän ympäristöhyötyjä kuin ravinnoksi tarkoitettuja luomutuotteita, mikä on toisaalta ympäristön kannalta hyvä asia”, Koikkalainen sanoo.

Selvitysraportti:

Tuplasti luomua. Millä keinoilla luomutuotteiden määrä saadaan kaksinkertaistettua nykyisellä luomupinta-alalla? http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-934-7