lukoke.jpg

Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet

LUKOKE (2023–2024) on selvityshanke, jossa kartoitetaan luomukoulutuksen tilannetta ja kehittämistarpeita Suomessa sekä kansainvälisesti.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa luomuopetuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi eri koulutusasteilla Suomessa sekä kansainvälisten verkostojen rakentamiseksi. Selvitystyö kattaa ammatillisen toisen asteen sekä korkea-asteen koulutukset ja elintarvikealan yritykset Suomessa. Selvitykset tehdään verkkokyselyiden ja haastattelujen avulla. Kansainväliseen tarjontaan ja verkostoihin liittyvät selvitykset tehdään verkkohakuina ja täsmähaastatteluina.

Hankkeen toteuttajat ovat Helsingin yliopisto (HY), Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK, koordinaattori). Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja vastuuviranomaisena toimii Ruokavirasto.

Hankkeen etenemistä voit seurata somessa #LUKOKE sekä tilaamalla uutiskirjeen täältä. Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista asioista, kuten haastattelujen ja kyselyiden etenemisestä, alustavista tuloksista sekä tiedotetaan hankkeen työpajoista.