Luomuinstituutti_177x145.gif
Luomuinstituutti_logo

Luomuruokavalion vaikutus matalatuloisten kaupunki- ja maatalousyhteisöjen nuorten lasten torjunta-ainealtistumiselle

TUTKITTUA TIETOA: Viimeaikaiset luomuruokavaliotutkimukset antavat ymmärtää, että ruoka on merkittävä lähde nuorten lasten torjunta-aine-altistumiselle. Kyseiset tutkimukset ovat kohdistuneet esikaupunki-alueilla eläviin lapsiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 40 meksikonamerikkalaisen Kalifornian kaupunki- ja maatalousympäristössä asuvan 3-6-vuotiaan lapsen virtsasta vähentääkö luomuruoan nauttiminen torjunta-aineiden metaboliittien pitoisuuksia. Vuonna 2006 kerättiin 16 peräkkäisenä päivänä virtsanäytteitä lapsilta, jotka olivat nauttineet tavanomaisesti tuotettua ruokaa neljän päivän ajan, luomuruokaa seitsemän päivän ajan ja sen jälkeen tavanomaisesti tuotettua ruokaa viiden päivän ajan.

Näytteistä tutkittiin 23 erilaista metaboliittia, jotka kuvastavat mahdollista altistumista organofosfaatille (OP), pyretroidille ja muille kotona tai maataloudessa käytetyille torjunta-aineille. Ruokavalion vaikutus virtsan metaboliittien pitoisuuksiin analysoitiin tilastollisesti käyttämällä lineaarista sekamallia. Luomuruokajakson aikana havaittiin, että näistä tutkituista metaboliiteista kuuden metaboliitin olivat yleisesti alhaisemmat kaikilla lapsilla. Tilastollisesti merkittävästi (p<0,01) alhaisempia olivat dialkyylifosfaattien (DAP) ja dimetyyli-DAP:ien (DM;  hyönteisten torjunta-aineen (OP) metaboliitit) kokonaispitoisuudet sekä 2,4-D -pitoisuudet (2,4-dikloorifenoksietikkahappo, rikkakasvien torjunta-aine). Näiden pitoisuudet vähenivät 40 %, 49 % ja 25 %, vastaavasti. Lukuisten OP-torjunta-aineiden, pyretroidien ja rikkakasvien torjunta-aineiden metaboliittien yksittäisiä kemiallisia yhdisteitä havaittiin joko epäsäännöllisesti ja/tai ruokavaliolla ei ollut niihin merkittävää vaikutusta. Toistuvasti havaittujen metaboliittien, DM:ien ja metolakloorin, kokonaispitoisuudet olivat pääsääntöisesti korkeammat Salinasin alueella asuvilla lapsilla verrattuna Oaklandin alueella asuviin lapsiin. Ero DM:ien suhteen oli tilastollisesti merkittävä (p=0,06) ja metalakloorin suhteen lähes merkittävä (p= 0,03). Luomuruokavalio vaikutti merkittävästi hyönteisten torjunta-aineen OP:n metaboliittien ja rikkakasvien torjunta-aineen 2, 4-D:n alentuneisiin kokonaispitoisuuksiin lasten virtsassa. Lisää tutkimusta tarvitaan ruokavalion ja muun kautta tulevan torjunta-ainealtistumisen merkityksestä nuoriin lapsiin.

Nina Bradman et al. 2015, Environmental Health Perspectives, vol 123, issue 10

Asiasanat: luomuruokavalio, ruokavalio, torjunta-aineet, metaboliitit, lapset[1]

Alkuperäinen koko artikkeli on luettavissa http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1408660.

Käännös: Jaakko Nuutila, Luomuinstituutti, jaakko.nuutila@luke.fi

 

[1] Luomuinstituutin lisäämät. Alkuperäisessä tekstissä ei ole asiasanoja