tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Luomussa on potentiaalia – tutkimusta tarvitaan lisää

Hallituksen luomualan kehittämisohjelman arviointiraportti julkaistiin Helsingissä 2.11.2018.  Luomualan kehittämisohjelmaa on toteutettu Suomessa vuodesta 2013. Arvioinnin mukaan hallituksen luomualan kehittämisohjelma on onnistunut nostamaan luomun näkyvyyttä sekä tiivistänyt toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi se on antanut toimijoille uskoa ja rohkeutta tarttua luomutuotantoon. Luomualan tulevaisuus näyttää positiiviselta, vaikka haasteitakin on. Luomualan kehittämisohjelmalla on edellytykset ja mahdollisuudet tukea luomualan kehittämistä tulevaisuudessakin, mutta kehittäminen vaatii myös euromääräisiä panostuksia sekä sidosryhmien laajaa osallistamista luomualan yhteiseen kehittämiseen, toteaa vastavalmistunut arviointi.

Arvioinnin havaintojen perusteella luomuala tarvitsee tulevaisuudessa entistä vahvemmin panostuksia, jotta luomututkimuksessa,  – tuotannossa, -jalostuksessa ja markkinoinnissa päästään seuraavalle tasolle, ja pystytään suuntaamaan katseita myös kansainvälisille markkinoille. Tutkimuksen, tuotannon ja neuvonnan välillä tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Yksi luomualan kehittymisen haaste on luomuun liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähäisyys. Yhdeksi tärkeäksi tutkimuskohteeksi nostettiin nurmitutkimus. Luomunurmen määrä ja tyyppi tulisi optimoida viljelykierron, rehuntuotannon ja ympäristöhyötyjen kautta.

Kehittämissuosituksissa todetaan, että luomututkimuksen resurssien varmistaminen on tärkeä osa-alue, joka tulee huomioida tulevassa luomualan kehittämisessä. Kansallisen luomututkimusohjelman tulisi olla linjassa luomuohjelman kanssa.

Luomuohjelman arvioinnin tilasi maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttivat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja TK-Eval Ay. Arviointi toteutettiin kesä – syyskuussa 2018. Arviointi perustui dokumentti- ja tilastoaineistoon, haastatteluihin, luomualan toimijoille suunnattuun kyselyyn sekä alueellisiin työpajoihin.

Linkki Arviointiraporttiin

Linkki Arviointiraportin julkistamistilaisuudessa esitettyyn diamateriaaliin

Linkki MMM:n tiedotteeseen

 

Tekstin on laatinut Sari Iivonen MMM:n tiedotteen ja arviointiraportin tulosten pohjalta.