johan_ekroos_hy_1184.jpg

Luomututkimuksen tulokset hyödyttävät tavanomaista viljelyäkin

Agroekologian apulaisprofessorin tehtävässä maaliskuussa aloittanut Johan Ekroos luottaa siihen, että luomututkimuksessa löydetyt ratkaisut hyödyttävät myös tavanomaista tuotantoa.

– Viimeaikaisten tutkimustemme perusteella näyttäisi siltä, että luomuviljelyn myönteiset vaikutukset maatalousluonnon hyönteisten monimuotoisuuteen selittyvät kukkivien mesikasvien runsaammalla esiintymisellä. Tämä on mielestäni hyvä uutinen sikäli, että näiden hyönteisille tärkeiden kasvien lisääminen olisi yhtä lailla mahdollista myös tavanomaisilla tiloilla. 

Johan Ekroos tutkii Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnassa, miten erilaiset viljelysysteemit ja maisemaelementit vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja toisin päin: miten muutokset monimuotoisuudessa vaikuttavat maatalousympäristöjen ekosysteemipalveluihin kuten hyönteispölytykseen ja tuhoeläinten biologiseen torjuntaan.

– Olisi tärkeää integroida maatalouskäytössä olevilla alueilla ekologiset prosessit nykyistä vahvemmin maatalouden harjoittamiseen siten, että ne ymmärretään tuotantoa ylläpitävinä tekijöinä. Samalla voidaan vähentää maataloudesta koituvia ympäristöhaittoja. Tässä tarvitaan eri alojen ja toimijoiden tiivistä yhteistyötä, Johan Ekroos painottaa.

Johan Ekroos vaikuttaa Luomuinstituutin ohjausryhmässä Helsingin yliopiston edustajana. Ekroos on edelleen ympäristötieteen dosentti Lundin yliopistossa, jossa hänellä on useita yhteistyöprojekteja ja ohjattavia jatko-opiskelijoita. Projektit liittyvät pääosin luomuviljelyn sekä puoliluonnontilaisten laidunmaiden luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuuksiin tuottaa ekosysteemipalveluita maatalousmaisemissa.

Helsingin yliopiston tiedote nimityksestä.

Kuva Outi Ekroos.