Puolukka.gif

Maistaako kiinalainen matkailija luomun Suomessa?

Perception of food and locality among Chinese tourist experiences in Finland -tutkimus selvittää kiinalaisten matkailijoiden käsityksiä ruuasta ja millainen rooli esimerkiksi luomuruualla on osana matkailuelämystä Suomessa. Tutkija Marjo Särkkä-Tirkkonen kertoi alustavia tutkimustuloksia Mikkelissä järjestetyssä luomututkimuskonferenssissa.

Kiinalaiset matkailijat viipyvät Suomessa vain lyhyen aikaa. Matkustusta leimaa usein tehokkuus, ja lyhyessä ajassa kierretään mahdollisimman monta maata nähtävyyksineen. Pysähdykset ovat usein lyhyitä, ja opas on määritellyt kohteessa käytettävän ajan tarkkaan.

  • Haastatelluilla matkailijoilla oli harvoin aikaa tai kiinnostusta nauttia buffet-tyyppistä ruokailua, toteaa tutkija Marjo Särkkä-Tirkkonen.

Särkkä-Tirkkonen ehdottaakin, että luomu- ja lähiruoka tarjottaisiin kiireisille matkailijoille snack-tyyppisenä, helposti mukaan otettavana vaihtoehtona.

Kiireiset matkailijat valitsevat useimmiten tutun ja turvallisen vaihtoehdon, ja ruokavaihtoehtoja etsitään jo etukäteen älypuhelimilla. Suomalainen ruoka ei tällä hetkellä erotu riittävästi tarjokkaiden joukosta.

Särkkä-Tirkkonen kehottaa kiinnittämään nettimarkkinointiin erityistä huomiota ja pitämään yrityksen internetsivustot ajantasalla.

  • Yleisimpiä hakusanoja olivat ”most famous” ja ”traditional”. Niitä käyttämällä pääsee hakutuloksissa ylemmäs, rohkaisee Särkkä-Tirkkonen.

Suomalaisesta luomuruuasta ei haastateltavilla ollut erityistä käsitystä. Luomutuotanto koettiin pienimuotoisena, vähän prosessoituna tuotantona. Tutkimuksen analyysivaihe on vielä kesken, joten tutkijat odottavat pääsevänsä vielä syvemmälle aineiston saloihin. Mielenkiintoista on myös päästä vertaamaan tuloksia vastaavaan, venäläisiä matkailijoita käsittelevään tutkimukseen.

  • Tämä haastattelututkimus kattoi toki vain yhden fokusryhmän, joten nyt olisi hienoa päästä haastattelemaan erilaisia matkustajaryhmiä ja vertaamaan heidän kokemuksiaan suomalaisesta luomuruuasta, innostuu Särkkä-Tirkkonen.

Tutkimusta varten haastateltiin 15 matkailijaa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 aikana. Tutkimusta esiteltiin kansainvälisessä luomututkimusseminaarissa Mikkelissä 19.-21.6.2017. Seminaari kokosi lähes sata tutkijaa 13 eri maasta keskustelemaan luomun ajankohtaisista tutkimusaiheista.