tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Markkinointi- ja viestintävalmennusta luomuyrittäjille

Kasvot luomulle – lähiruokayrittäjien markkinointi ja viestintävalmennus kehittää luomuyrittäjien markkinointi- ja viestintätaitoja sekä yrittäjien ja kuluttajien kohtaamisen uusia toimintamalleja. Lisäksi tuetaan luomuyritysten valtakunnallista ja alueellista verkostoitumista ja yhteistyötä.

Markkinoinnin suunnittelua vaiheittain

Kasvot luomulle -valmennuksessa markkinoinnin suunnittelu jäsennetään käytännöllisiin kysymyksiin, joihin yrittäjä osaa itse vastata. Ideana on pilkkoa ja vaiheistaa markkinoinnin kehittäminen siten, että jokainen osallistuja voi lähteä kehittämään omaa toimintaansa itselleen sopivalla tavalla. Valmennuksen tuella ja esimerkkien kautta löydetään ratkaisuja, jotka sopivat erityisesti pienille yrityksille.

Luomuyrittäjille

Valmennus on tarkoitettu pienehköille luomua myyville ja tuottaville yrityksille, joilla on esimerkiksi suoramyyntiä, maatilamatkailua, elintarvikejalostusta tai erikoiskauppa.
Hanke:

 • Lisää suunnitelmallisuutta, kustannustehokkuutta ja myyntiä
 • Antaa ajatuksia ja ideoita luomualan toimivista käytännöistä ja uusista mahdollisuuksista
 • Lisää ja helpottaa luomutiedon käyttöä yritysten markkinoinnissa
 • Luo hyviä viestinnän malleja
 • Vahvistaa yrittäjien valmiuksia viestiä luomusta

Valmennusta ryhmissä

Valmennus tapahtuu ryhmissä ja kestää noin 3 kk. Osallistujat voivat suunnitella ja toteuttaa oman yrityksen markkinointia ja viestintää. Kurssilla harjoitellaan sosiaalisen median käyttöä ja tutustutaan alan koti- ja ulkomaisiin hyviin käytäntöihin.

Valmennus sisältää aloitus- ja lopetuspäivän, 6-8 internetin välityksellä toteutettavaa verkkoko-koontumista sekä yksilö- ja pienryhmäohjausta. Pääosa valmennuksesta tapahtuu nettikokousvälineillä viikon – kahden välein pidettävissä ryhmäkokoontumisissa ja pienryhmä- ja yksilöohjauksissa. Valmennettaville tarjotaan sekä hankehenkilöstön ohjausta että vertaistukea ryhmässä.

Suunnittelulla kannattavuutta

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelulla ja kustannustehokkaalla toteutuksella voidaan lisätä myyntiä ja parantaa kannattavuutta. Valmennuksen avulla yrittäjä saa järjestelmällisyyttä markkinoinnin kokonaisuuden hallintaan ja ideoita uusista kehittämismahdollisuuksista. Yrittäjä oppii käyttämään uusia sähköisiä välineitä sekä viestimään paremmin. Valmennus auttaa yhteistyön mahdollisuuksien löytämisessä ja käytännön toteutuksessa.

Tapaamisia

Kokoontumisia järjestetään eri paikkakunnilla ilmoittautumisten ja hankkeen resurssien mukaan. Ilmoittaudu mukaan ja kerro omat toiveesi!

Aloituspäivät:

 • Pohjois-Karjala: 30.9.2013, Saarilan tila, Polvijärvi
 • Uusimaa: 14.10.2013, Oma Maa, Tuusula
 • Etelä-Savo: 20.1.2014, Varsinais- Suomi: 24.1.2014
 • Pirkanmaa: 27.1.2014

Lisätietoja

Valmennuksen toteuttaaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Luomuliiton Kasvot luomulle -hanke.

 • Valmennuksen kokonaisuus, Harri Hakala
 • Luomuasiantuntija, Jukka Rajala
 • Pienyritysverkosto, Elisa Niemi
 • Markkinointiosuus, Tiina Rintanen
 • Sosiaalinen media, yhteisövalmentaja Laura Browne
 • Ryhmissä vierailevat asiantuntijat

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehitysohjelmasta valtakunnallisena hankkeena.

Hinta

Osallistumismaksu on 200 euroa (valmennus on arvonlisäverotonta).