biohorizon-scaled.jpg

Matkaraportti: Suomen luomututkimusta eurooppalaisiin verkostoihin

Horizon 2020 infopäivä ja verkostoitumistilaisuus 25.-26.6.2018 Brysselissä

Euroopan komission tutkimus- ja maatalouspääosastot sekä tutkimuksen toimeenpanovirasto REA järjestivät 25.6.2018 infopäivän tulevista vuoden 2019 hakukuulutuksista ohjelmaan Societal Challenge 2: Food Security, sustainable agriculture and forestry, maritime and inland water research and the bioeconomy. Päivän puheenjohtajana toimi REAn osastopäällikkö Maciej Gorka. Paikalla oli yli 300 tutkijaa noin 30 maasta. Lukesta oli allekirjoittaneen lisäksi mukana Eeva Karjalainen tutkimuspalveluista. Tilaisuudessa esiteltiin Horizon rahoitusinstrumentin suhdetta EU:n maatalouspolitiikkaan ja keinoja vastata sen haasteisiin Societal Challenge 2 –työohjelman avulla. Esityksissä annettiin myös yleisiä ohjeita Horizon 2020 –hanke-esitysten tekemiseen, konsortioiden muodostamiseen ja käytiin läpi kolmessa rinnakkaisessa sessiossa Sustainable Food Security, Blue Growth ja Rural Renaissance –aihepiireihin sisällytetyt hakuaiheet. Osallistujille oli myös varattu aikaa kysymyksiin. Taukojen aikana osallistujilla oli mahdollisuus verkostoitumiseen ja konsortiotunnusteluihin. Päivän ohjelma myös taltioitiin ja videot löytyvät tapahtuman nettisivuilta:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event.

Seuraavana päivänä 26.6.2018 järjestettiin BioHorizon SC2 ja KET-B Brokerage Event –verkostoitumispäivä tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden yhteisöjen edustajille, jossa tarkoituksena oli tunnustella hankesuunnitelmille potentiaalisia konsortiopartnereita ja tutustua alan tutkijoihin. Päivän aluksi kuultiin puheenvuorot komission tutkimuspääosaston edustajalta Jyrki Suomiselta ja Euroopan Parlamentin maatalouskomitean puheenjohtajalta Czeslaw Siekierskiltä sekä hanke-ehdotusten arvioitsijalta, kreikkalaiselta Myrsini Christoulta. Erityisesti hankkeiden arvioitsijan näkökulmaa käsittelevä esitys oli valaiseva. Kolmeen rinnakkaissessioon oli etukäteen voinut ilmoittautua lyhyesti esittelemään oman tutkimuslaitoksensa osaamista ja kokemuksia aiemmista Horizon-hankkeista. Seuraamissani Sustainable Food Security – ja Rural Renaissance –sessioissa esittelyjen painopiste vaikutti olevan eteläisen ja itäisen Euroopan maissa (Espanja, Kreikka, Italia, Puola, Slovakia, Unkari). Päivän esitysten tallenteet löytyvät tapahtuman nettisivuilta:

https://foodbrokerage2018.b2match.io/

Iltapäivä oli varattu kahdenkeskisille keskusteluille, joita osallistujat olivat voineet varata tapahtuman nettisivujen kautta jo etukäteen. Olin varannut keskusteluajat jokaiselta osallistujalta, jotka olivat profiilissaan ilmoittaneet luomun kiinnostuksen kohteekseen. Näin minulle oli allokoitu kahdeksan 20 minuutin keskusteluaikaa, minkä lisäksi tapasin tauolla TP Organicsin Bram Moeskopsin. Lisäksi osa keskusteluista pidettiin kolmenkeskeisinä päällekkäisten tapaamisten välttämiseksi.

Luomuinstituutin tutkijaverkoston tutkijoilla on paljon asiantuntemusta, joka sopii moniin SC2-ohjelman hakuteemoihin. Keskustelujen pohjalta välitän tapaamieni henkilöiden yhteystietoja verkostomme tutkijoille mahdollisia tulevia yhteistyösuunnitelmia silmällä pitäen. Toivottavasti yhteydenotot poikisivat Suomelle uusia osallistumisia hankekonsortioihin ja lisää tulevaa Horizon 2020 hankerahoitusta luomuun liittyviin tutkimuksiin. Edellä mainituilta nettisivuilta löytyy myös linkit ohjelman hakukuulutuksiin ja ohjeet hankehakuihin. Onnea tulevien projektiehdotusten valmisteluun!

Sari Autio,  Luomuinstituutin tutkimuspäällikkö