luomuinstituutti_9419_lores_2000px.jpg
Kuva: Risto Musta

Mitä uutta uudistavan maatalouden keinovalikoima tarjoaisi luomulle?

Maaperän biologista monimuotoisuutta luomutilalla. Kuva: Risto Musta

Viime vuosina sekä maailmalla että Suomessa on noussut esille uusi termi regeneratiivinen eli uudistava maatalous. Kyseessä on ruoantuotantoa kuvaava kattokäsite, jonka alle mahtuu monenlaisia määritelmiä. Useimmiten uudistavalla maataloudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista viljelyjärjestelmää, jolla pyritään parantamaan maatalousekosysteemien toimintaa tutkimusperusteisesti hyödyntämällä agroekologisia, luonnonmukaisia, permakulttuurin, peltometsäviljelyn ja kokonaisvaltaisen tilanpidon viljelymenetelmiä.

Laajasti tulkittuna uudistava maatalous pyrkii parantamaan maatilan ekologisia, taloudellisia sekä sosiaalisia olosuhteita. Kapeimpien tulkintojen mukaan uudistava maatalous rakentuu viljelyteknisten periaatteiden varaan ja silloin korostuu maaperän hiilensidonta. Uudistavan viljelyn monia tulkintoja yhdistävänä tavoitteena on korjata agriteollisen maataloustuotannon käytäntöjen aiheuttamia haittoja peltomaan kasvukunnolle ja maatalousekosysteemille. Uudistavalla maataloustuotannolla ei toistaiseksi ole laajasti käytössä valvottua sertifiointijärjestelmää, mikä tekee uudistavan maatalouden tuotantoperiaatteiden tulkinnasta hyvin laveaa.

Luomutuotannon täytyy kehittyä, jotta sen asema kestävän ruoantuotannon sertifioituna tuotantotapana säilyy ja vahvistuu entisestään globaalissa ruokajärjestelmässä. Luomuviljelyn kehittäminen edellyttää sen ympäristötehokkuuden parantamista tutkimusperustaisesti ja käytännön toimintaympäristöä ymmärtäen. Yhtä tärkeää on tuottaa tutkimukseen perustuvia syötteitä luomusertifioinnin kehittämiseksi.

Luomuinstituutti on mukana järjestämässä valtakunnallisia Luomupäiviä, jotka tänä vuonna toteutetaan kaikille avoimena webinaarina 3.-4.11. Yhtenä rinnakkaissessiona järjestetään tutkimustamme esittelevä Uudistava ja uudistuva luomutuotanto -sessio. Heli Lehtinen Helsingin yliopistosta avaa meille omassa puheenvuorossaan laajemmin uudistavan maatalouden ja uudistavan luomuviljelyn käsitteitä ja keinovalikoimaa. Luonnonmukaisen tuotannon kehittämissäätiön ja Etelä-Savon Ely-keskuksen rahoituksella toteutettavassa Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi –hankkeessa etsitään yhdessä viljelijöiden kanssa keinoja kehittää suomalaista luomuviljelyä uudistavaan  suuntaan.

Luomupäivien ohjelma ja ilmoittautumiset: www.luomuliitto.fi/luomupaivat

Teksti: Heli Lehtinen ja Sari Iivonen