20190403_145912_resized.jpg

Organic Eprints kansallisten editorien koulutus ja kokous Pariisissa 1.-3.4.2019

Organic Eprints  on avoin luomututkimusta kokoava kansainvälinen tietokanta, jota pitää yllä Tanskan luomututkimuslaitos ICROFS. ICROFS järjesti osana CORE Organic –aktiviteetteja koulutus- ja neuvottelutilaisuuden Organic Eprintsin kansallisille editoreille Pariisissa 1.-3.4.2019. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Organic Eprintsin pääeditori Ilse Ankjaer Rasmussen ICROFSista.

Edellinen vastaava tilaisuus oli pidetty neljä vuotta sitten Roomassa. Tällä välin kansallisiin vastuuhenkilöihin oli tullut paljon muutoksia, henkilövaihdoksia ja uusia toimijoita maista, jotka ovat liittyneet mukaan. Siitä syystä oli tullut tarpeelliseksi järjestää uusi tapaaminen ja koulutustilaisuus. Samalla esiteltiin eri maiden kehittämishankkeita kansallisten tietopankkien linkittämiseksi Organic Eprintsiin, tiedonhakujen helpottamiseksi ja tietosuojan parantamiseksi. Päiville osallistui 15 kansallista editoria Euroopan maista ja Turkista. Tarkoitus on nimetä kansallisia editoreita myös Euroopan ulkopuolisiin maihin.

Ensimmäinen päivä oli uusien toimijoiden tutustumista, käytännön harjoittelua, kysymysten ja ongelmien ratkaisemista ja etukäteen tehtyjen harjoitusten tarkistamista. Olimme saaneet etukäteistehtäväksi ladata tietokannan bufferiin muutamia eri tyyppisiä materiaaleja, joita pääeditori oli kommentoinut ja niitä käytiin yhdessä läpi keskustellen, mikä oli erinomainen tapa oppia yhdessä toistemme tekemisistä. Kävi ilmi, että eri maissa on erilaisia käytäntöjä tutkimusraporttien ja muiden aineistojen lataamisessa tietokantaan. Useissa maissa kannustetaan tutkijoita luomaan oma käyttäjätili ja lataamaan materiaalinsa itse, kun taas eräissä maissa kansallinen editori vastaa yksin lataamisesta ja tarkastaa kaikki julkaisut ennen lataamista. Tämä on myös resurssikysymys, kuinka paljon työaikaa editorilla on käytettävissä tähän tehtävään. Toisaalta kansalliset editorit ovat sitä varten, että he auttavat tutkijoita lataamisessa, ja joka tapauksessa lataukset täytyy tarkastaa yhteisten periaatteiden mukaisesti, jotta tietojen laatu pysyy vakaana. Keskusteltiin myös siitä, minkä tyyppisiä aineistoja halutaan tietokantaan tallentaa; tästä oli osallistujillakin erilaisia näkemyksiä, vaikka tietokanta itsessään mahdollistaa hyvin monenlaiset aineistot. Pääperiaatteena on kuitenkin, että kaikki pitää olla avoimesti ja ilmaiseksi saatavilla käyttäjille.

Toisena kokouspäivänä mukana oli myös vanhoja editoreja, jotka olivat olleet mukana jo Organic Eprintsin alkuvaiheista saakka eivätkä enää osallistuneet alkukoulutukseen. Keskusteltiin tietokannan kehityksestä, tilastoinnista ja jatkettiin edellisen päivän käytännön harjoituksia. Helga Willer FiBListä kertoi Organic Eprintsin ja Organic Farmknowledge-alustan linkityksestä. Keskusteltiin muutamissa maissa olevasta velvoitteesta, että kaikki CORE Organic – ja kansallisen rahoituksen luomututkimushankkeiden tuotokset tulee tallentaa Organic Eprintsiin, ja kuinka rahoittajat seuraavat hankkeiden edistymistä tämän avulla. Tällaista käytäntöä suositeltiin muihinkin maihin. Servane Pervern Ranskan INRAsta esitteli tekemäänsä tiedonhakua, jonka avulla hän tulee raportoimaan Ranskan luomututkimuksen tilasta.

Kolmantena päivänä keskusteltiin Organic Eprintsin linkittämisestä muihin maataloustutkimuksen tietokantoihin (mm. Ranskan ProdINRA, Hollannin Biokennis, Norjan Agropub). Suunniteltiin myös yhteisten tiedonvälitysmateriaalien tekemistä kansallisilla kielillä ja tilaisuuksia, joissa kansalliset editorit voivat muistuttaa omia tutkijoitaan tietokannan käytöstä ja mahdollisuuksista. Kartoitettiin myös tulevia kansainvälisiä konferensseja, joissa voitaisiin esiintyä yhteisesti ja viestiä Organic Eprintsin tarjoamista mahdollisuuksista tutkijoille, neuvonnalle, hallinnolle ja koulutukselle. Kansallisia editoreja kannustettiin viestimään aktiivisesti omissa verkostoissaan. Kokous oli hyödyllinen ja tärkeä tapa tutustua kansallisiin editoreihin ja keskustella luomututkimuksen tilanteesta eri maissa. ICROFS oli hoitanut kokousjärjestelyt, ennakkotehtävät ja materiaalit erinomaisesti.

Autan mielelläni Luomuinstituutin tutkijoita tallentamaan omia tutkimusraporttejaan Organic Eprintsiin.

Sari Autio, Luomuinstituutin tutkimuspäällikkö

Organic Eprints löytyy täältä:

http://www.orgprints.org