ruokala_177x145.jpg

Luomu on menossa eteenpäin julkisella sektorilla

Suomessa noin viisi prosenttia julkisten ruokapalvelujen käyttämistä raaka-ainekiloista on luomua. Ruotsissa vastaava osuus oli lähes 20 % jo vuonna 2011.

Eniten luomusta valmistettua ruokaa tarjoillaan päiväkodeissa ja kouluissa, joissa luomua on noin seitsemän prosenttia raaka-aineista. Vähiten tai ei lainkaan luomua saavat syödäkseen vanhustenpalvelujen asiakkaat. Tiedot käyvät ilmi Portaat luomuun -ohjelman Taloustutkimus Oy:llä teettämästä selvityksestä. Tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 185 julkista ammattikeittiötä.

Kyselyyn vastanneista ammattikeittiöistä noin 40 % haluaisi lisätä luomutuotteiden käyttöä. Etenkin luomuviljatuotteita, -kasviksia ja -marjoja kaivataan lisää. Luomumaitotuotteiden käyttöä haluisi lisätä noin 35 % ammattikeittiöistä. Kyselyn tulokset julkistettiin Pro Luomu ry:n ja EkoCentrian järjestämässä 20/20-seminaarissa Espoossa 21.3.2013.

Luomun lisääminen edellyttää kuntatason strategiaa

Luomun osuuden kasvattaminen julkisissa ruokapalveluissa on Suomen hallituksen asettama tavoite, joka on kirjattu luomualan kehittämissuunnitelmaan. Hankepäällikkö Anu Arolaakso EkoCentriasta peräänkuulutti seminaarissa kuntatason strategisia päätöksiä tavoitteen saavuttamiseksi.

– Luomun käyttö julkisissa ruokapalveluissa ei lisäänny ilman poliittisia päätöksiä. Selvityksen mukaan vain 13 % Suomen kunnista on tähän mennessä tehnyt luomun lisäämistä koskevan strategisen päätöksen. Näistä kunnista liki kolmannes aikoo lisätä luomun käyttöä 10 % vuoteen 2015 mennessä, Arolaakso kertoi.

Luomun ongelmaksi julkisissa ruokapalveluissa koetaan yhä hinta, jonka nimesi luomun käytön suurimmaksi esteeksi 42 % kyselyyn vastanneista. Toiseksi suurimpana esteenä pidetään saatavuutta.

– Tällä hetkellä ei ole riittävästi saatavilla kotimaisia luomutuotteita ja saatavuutta paikataan tuontituotteilla, Arolaakso totesi.

Poliittinen tahto on vienyt luomun Ruotsissa pitkälle

Projektijohtaja Eva Fröman Ruotsin Ekomatcentrumista kertoi 20/20-seminaarissa, että länsinaapurissa tilanne oli vuonna 2006 sama kuin meillä nyt: luomun osuus julkisissa ruokapalveluissa oli alle viisi prosenttia. Ruotsin silloinen hallitus asetti kansalliseksi tavoitteeksi nostaa se 25 %:iin vuoden 2013 loppuun mennessä.

Fröman totesi tavoitteen olleen rohkea, mutta se toimi. Luomutuotteiden osuus julkisten ruokapalvelujen hankinnoista Ruotsissa oli 18 % jo vuonna 2011. Kolme neljästä ruotsalaiskunnasta on asettanut tavoitteet luomun lisäämiselle.

– Poliittiset tavoitteet luomun käytölle ovat hyvin tärkeitä, sillä ne aiheuttavat muutoksia kulutustottumuksissa, Fröman korosti.

Poliittisen tahdon tärkeyttä korosti omassa puheessaan myös varapormestari Lari Pitkä-Kangas Malmöstä, jossa luomun osuus kaupungin ammattikeittiöissä on peräti 35 %.

– Malmön kaupunki tavoittelee 100 % luomutuotteiden käyttöä vuoteen 2020 mennessä. Luomu ja kestävät hankinnat ovat osa kaupungin vihreää imagoa – tavoitteemme on olla myös Ruotsin ilmastoystävällisin kunta, Pitkä-Kangas kertoi.

Vastaa