Puolukka101007-019-scaled.jpg

Puolukalla on verisuoniterveyttä parantavia vaikutuksia

Suomalainen puolukka alentaa verenpainetta ja parantaa verisuonten toimintaa verenpainetaudin eläinmallissa.

Sydän- ja verisuonisairaudet koskettavat suurta osaa suomalaisista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan sydän- ja verisuonisairauksista aiheutuu miltei puolet suomalaisten työikäisten kuolemista. FINRISK2012-tutkimuksessa selvisi, että kohonnut verenpaine on jopa yleistynyt viime vuosina. Kohonneeseen verenpaineeseen liittyy usein muitakin riskitekijöitä, kuten verisuonten jäykistyminen ja elimistön lievä tulehdustila. Ihmisillä tehdyissä (kliinisissä) tutkimuksissa ainakin mansikalla, pensasmustikalla ja mustaherukalla on havaittu suotuisia vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksiin. Puolukalla tehtyjä kliinisiä tutkimuksia on vain vähän.

Marjatutkimus Helsingin yliopistossa

Kahdessa pitkäkestoisessa tutkimuksessa selvitettiin puolukkamehun vaikutusta verisuonten toimintaan, verenpaineeseen ja useisiin sairauksiin liittyvään lievään tulehdustilaan yleisesti käytetyssä verenpainetaudin eläinmallissa. Tutkimuseläimet (luontaisesti korkeaverenpaineiset rotat) saivat juotavakseen kylmäpuristettua puolukkamehua 8-viikon ajan. Kokeen aikana eläinten verenpainetta seurattiin viikoittain ja kokeen loputtua verisuonten toimintaa tutkittiin suolilievevaltimon toimintatesteillä. Lisäksi tehtiin biokemiallisia määrityksiä. Tutkimukset suoritettiin Helsingin yliopiston Biolääketieteen laitoksella vuosina 2010-2013.

Puolukkamehu parantaa verisuonten toimintaa

Ensimmäisessä tutkimuksessa havaittiin, että puolukkamehu normalisoi täysin eläinmallille tyypillisen verisuonen heikentyneen toiminnan. Suolilievevaltimon rentoutumiskyky parani verrokkiryhmän 50 %:sta testiryhmän 100 %:iin. Vaikutuksen takana näyttäisi olevan puolukan vaikutus verisuonten toimintaa sääteleviin typpioksidiin ja verisuonen sisäpintaa säätelevään tekijään. Tutkimuksessa ei havaittu vaikutusta verenpaineeseen. Puolukkamehu vähensi silti verenpainetta nostavan entsyymin ja sen tuottaman angiotensiini II:n määrää.

Puolukkamehu alentaa verenpainetta

Toisessa tutkimuksessa puolukkamehu alensi rottien korkeaa verenpainetta. Tässä tutkimuksessa käytettiin laimeampaa puolukkamehua. Verenpaineen alenemiselle ei löydetty yhtä selittävää mekanismia, ja se perustuneekin usean eri tekijän yhteisvaikutukseen. Tutkimuksessa verisuonten heikentynyt toiminta parani jonkin verran, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä.

Puolukkamehu vaikutti lievän tulehduksen merkkiaineisiin

Puolukkamehun havaittiin alentavan lievään tulehdustilaan viittaavien merkkiaineiden määrää verisuonen seinämässä. Tämä antaa viitteitä puolukan suotuisista vaikutuksista lievän tulehduksen ehkäisyssä.

Vaikutusten taustalla puolukan fenoliset yhdisteet?

Marjat sisältävät useita erilaisia biologisesti aktiivisia fenolisia yhdisteitä. Fenolisten yhdisteiden tiedetään olevan useiden kasvikunnan tuotteiden terveysvaikutusten taustalla. Näiden yhdisteiden pitoisuuteen vaikuttaa merkittävästi kasvupaikan olosuhteet.

Johtopäätökset

Tutkimukset osoittivat, että puolukkamehulla on selkeitä verisuonten terveydelle suotuisia vaikutuksia. Tämän tutkimuksen perusteella puolukkamehu ehkäisee verenpaineen nousua ja parantaa verisuonten toimintaa. Lisäksi saatiin viitteitä kohonneen verenpaineen aiheuttaman verisuonen sisäkalvon lieväasteisen tulehduksen vähenemisestä puolukkaryhmässä. Tulokset rohkaisevat jatkamaan tutkimuksia ihmisellä. Virallisten terveysväittämien saavuttamiseksi on oltava riittävää näyttöä kliinisistä tutkimuksista.

 

Lähteet:

 

Kivimäki AS, Ehlers PI, Siltari A, Turpeinen AM, Vapaatalo H, Korpela R. 2012. Lingonberry, cranberry and blackcurrant juices affect mRNA expressions of inflammatory and atherothrombotic markers of SHR in a long-term treatment. J Funct Foods 4(2):496-503.

Kivimäki AS, Ehlers PI, Turpeinen AM, Vapaatalo H, Korpela R. 2011. Lingonberry juice improves endothelium-dependent vasodilatation of mesenteric arteries in spontaneously hypertensive rats in a long-term intervention. J Funct Foods 3(4):267-74.

Kivimäki AS, Siltari A, Ehlers PI, Korpela R, Vapaatalo H. 2013. Lingonberry juice lowers blood pressure of spontaneously hypertensive rats (SHR). J Funct Foods 5(3):1432-40.

Törrönen R. 2017. Tutkimustietoa mansikan, vadelman, mustaherukan, mustikan ja puolukan terveysvaikutuksista. Hyvinvointia elintarvikkeista -hanke.

 

Teksti: Anne Kivimäki