Tanja-ja-Kanerva_britasuokas_web.jpg

Video: Rotaatiolaidunnus osana luomutilan arkea

Luomuemolehmäkarjan nopeakiertoinen laidunnus takaa monipuolisen rehukoostumuksen ja tankkaa samalla maahan eloperäistä ainesta. Hietalan luomutilan emolehmälauma Hirvensalmella pääsee uudelle laidunlohkolle joka päivä, kertoo Tanja Kyckling:

VIDEO: Rotaatiolaidunnus osana luomuemolehmätilan arkea

Laidunnukselle voidaan asettaa erilaisia tavoitteita, jotka vaikuttavat laidunnuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Laidunnuksella voidaan esimerkiksi pyrkiä tehostamaan hiilen sidontaa peltomaahan, tai tavoitteena voi olla eläinten kustannustehokas ruokinta, maatalousympäristön monimuotoisuuden lisääminen tai maisemanhoito. Keskeisimmät vaikuttamiskeinot laidunnuksen lopputulemaan ovat eläintiheys, laidunnusjakson sekä nurmen lepokauden pituus ja laidunkasvien sopiva ja riittävän monipuolinen lajikoostumus.

Ympäristöhyötyjä tuottavan, uudistavan viljelyn periaatteiden mukaisen laidunnuksen kuvaamiseen sopii nimitys kokonaisvaltainen, tilannetajuinen laidunnus. Tällainen laidunnus perustuu laidunkierron noudattamiseen, joka suunnitellaan ensisijaisesti huomioiden eläinten ruokinnalliset ja hyvinvoinnin tarpeet, maan kasvukunnon hoito ja hiilensidonta sekä monimuotoisuuden ylläpito ja hyödyntäminen.

Tilannetajuisuudella korostetaan sitä, että lohkojen kasvukunto ja vaihtelevat sääolosuhteet tulee ottaa huomioon laiduntamisen suunnittelussa.

Viime vuosina Suomessa on käytetty termiä rotaatiolaidunnus kuvaamaan kaista- tai lohkosyöttöä, jossa eläimet laiduntavat suurella laidunpaineella rajattua laidunaluetta vain lyhyen ajan, esimerkiksi yhden päivän kerrallaan. Menetelmällä pyritään tehostamaan nurmen kasvua sekä lisäämään hiilisyötettä peltomaahan. Laidunnustapa jäljittelee luonnonvaraisten märehtijöiden käyttäytymistä, jossa suuret eläinlaumat siirtyvät tuoreimman rehun perässä alueilta toiselle. Laidunnuksen päätyttyä kasvit jäävät toipumaan laidunnuksesta ja saavat käyttöönsä lannan ravinteet.

Englanninkielinen termi ”rotational grazing” puolestaan tarkoittaa suomeksi laidunkiertoa noudattavaa laidunnusta, jota on Suomessa käytetty jo varsin pitkään tiloilla, joilla eläimet laiduntavat useammalla kuin yhdellä laitumella.

Hietalan Luomutilalla Tanja Kyckling noudattaa nopeakiertoista laidunnusta, jossa emolehmälauma pääsee uudelle laidunlohkolle joka päivä. Kyckling kertoo, että tilan laidunnustapa tuottaa monenlaisia hyötyjä; esimerkiksi vähentää konetyötä, edistää nurmen kasvua sekä pitää eläimet tyytyväisinä, kun ne saavat syötäväkseen parhaan mahdollisen laidunrehun.

Teksti Heli Lehtinen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Kuva Brita Suokas, Luomuliitto

Lähteet: Mattila, T. & Saarinen, P. 2020. Laidunnusopas Hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus – löydä lohkojesi hiilensidontapotentiaali. Carbon Action, BSAG.

Hietalan luomutila